Otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie [fr]

Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Panie Marszałku Województwa Pomorskiego,
Panie Burmistrzu,
Panie Przewodniczący Rady Miejskiej,
Panie Dyrektorze,
Panie, Panowie,

Z prawdziwą przyjemnością biorę udział z Panem Burmistrzem Kazimierzem Jańczukiem w ceremonii otwarcia tego wspaniałego kompleksu oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie - i to z wielu powodów.

Po pierwsze pozwala mi to wspomnieć - jako że partnerem miasta jest spółka Saur - o francuskich umiejętnościach w tej dziedzinie. Jakość wody, jej oczyszczanie i uzdatnianie stają się coraz bardziej, jak wszystkie sprawy związane ze środowiskiem, podstawową kwestią dla naszych współobywateli. Pozwólcie, że jako ambasador kraju, który za kilka tygodni będzie gościł w Paryżu przedstawicieli całej Ziemi przybyłych, by dyskutować o przyszłości środowiska podczas konferencji COP21, powiem, że cieszą mnie Państwa działania. Mało jest jeszcze w Polsce gmin i miast prowadzących świadomą politykę jakości wody i cieszę się, że Konstancin do nich należy.

Każdy z tu obecnych dobrze wie, że woda jest podstawowym wyzwaniem w Polsce. Każdego roku polskie samorządy wydają szesnaście miliardów złotych na jej uzdatnianie czy oczyszczanie, z różnymi wynikami. Niewątpliwie można wiele rzeczy zrobić lepiej. Niektóre ulepszenia pozwalają poprawić jakość wody na lepszych warunkach finansowych.

Francja ma długie doświadczenie w dziedzinie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, podobnie jak w dziedzinie odpadów, a ogólniej mówiąc, w sprawach związanych ze „zrównoważonym miastem”. Liczne francuskie firmy cieszą się światową renomą i dysponują umiejętnościami, dzięki którym działają w Europie i na całym świecie. Saur jest jedną z takich firm i z wielką przyjemnością pozdrawiam przedstawicieli tej chluby naszego przemysłu, której obecność w Polsce jest znacząca, między innymi w Gdańsku, o czym wie dobrze tu obecny Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Drugim powodem mego zadowolenia jest fakt, że współpraca ta jest realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, PPP. Byli Państwo prekursorami i pionierami tej formy współpracy w Polsce, kilka lat temu, w okresie, kiedy tylko nieliczne samorządy miały odwagę podjąć tak innowacyjne działania. A przecież korzyści płynące z tego typu partnerstwa są dobrze znane, a zwłaszcza jego globalny charakter, który pozwala zawrzeć w jednym kontrakcie projektowanie, finansowanie budowy i funkcjonowanie infrastruktur. Nie chodzi zresztą jedynie o kwestie finansowe i techniczne. Pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi zawiązuje się relacja wzajemnego zaufania. Podpisują oni umowę, która nie kończy się wraz z ukończeniem inwestycji. Obie strony zobowiązują się do długookresowej współpracy.

Ta formuła przeżywa szybki rozwój we Francji, gdzie stanowi już ponad pięć procent zamówień publicznych, około siedmiu miliardów euro. Dzięki niej realizuje się ponad pięćset projektów, z których największy to nowe gmachy Ministerstwa Obrony, w których wkrótce będzie pracować dziesięć tysięcy wojskowych, w biurach o powierzchni czterystu tysięcy metrów kwadratowych.
Oto więc druga dziedzina, w której możemy współpracować i dzielić się doświadczeniami, zwłaszcza że partnerstwo publiczno-prywatne rozwija się póki co dość powoli w Polsce.

Panie Burmistrzu, cieszę się, że Konstancin jest podwójnym pionierem – w sprawie oczyszczania wody i formy partnerstwa z firmą Saur. Widzę w tym przesłankę dla naszej dalszej współpracy i rozwoju przyjaźni francusko-polskiej, która już obecnie jest widoczna w tym mieście dzięki ożywionej partnerskiej współpracy z Saint-Germain-en-Laye.

Mogę tylko sobie życzyć, by ta współpraca i ta przyjaźń jeszcze bardziej się rozwijały w waszym pięknym mieście.

Dziękuję za uwagę.

opublikowano 16/09/2015

Haut de page