Otwarcie konferencji prasowej z okazji konkursu ECO-MIASTO 2014 (26 maja 2014 r.)

Otwarcie konferencji prasowej z okazji konkursu ECO-MIASTO 2014 (26 maja 2014 r.)

Szanowna Pani Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Szanowne Panie i szanowni Panowie Redaktorzy,

Drodzy Partnerzy,

Szanowni Państwo,

Niemal dokładnie rok temu, w tej samej sali, miałem okazję Państwa gościć, by poinformować o uruchomieniu inicjatywy ECO-MIASTO, której celem było zachęcanie do podejmowania działań w zakresie ekologicznej transformacji miast polskich.

Fakt, że odnajdujemy się ponownie w tym miejscu w związku z inauguracją drugiej edycji tego konkursu, świadczy moim zdaniem o długofalowym zaangażowaniu Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z ociepleniem klimatu.

Zaangażowanie to przejawiają zresztą również polskie władze, skoro w listopadzie ubiegłego roku Warszawa gościła Szczyt Klimatyczny COP 19, tę wielką konferencję Narodów Zjednoczonych poświęconą klimatowi. Polskie Ministerstwo Środowiska postanowiło wówczas, że równolegle do negocjacji międzypaństwowych odbędzie się także inny szczyt z udziałem samych miast, jako że to właśnie one mogą wdrażać konkretne projekty termomodernizacji budynków, optymalizacji transportu czy utylizacji odpadów z gospodarstw domowych.

W ten sposób miasta mogą nie tylko ograniczać emisję gazów cieplarnianych, ale i obniżać rachunki za energię, co jest korzystne zarówno dla budżetu miasta, jak i jego mieszkańców. Ekobudownictwo, zrównoważona mobilność czy recykling odpadów są także okazją, by uczynić środowisko zdrowsze i bardziej przyjazne dla ludności.

Dostrzegam więc pewną komplementarność pomiędzy naszą dyplomacją klimatyczną na szczeblu międzynarodowym, która doprowadzi – mam nadzieję – do zawarcia globalnego i zobowiązującego porozumienia podczas szczytu COP 21 w 2015 roku w Paryżu, a działalnością podejmowaną niejako w terenie przez naszą Ambasadę z udziałem miast polskich.

W ramach tegorocznego projektu ECO-MIASTO, zorganizujemy najpierw trzy konferencje na zasadzie wymiany dobrych praktyk na poziomie francuskich i polskich samorządów terytorialnych. Pierwsza z tych konferencji dotyczyć będzie gospodarki odpadami z gospodarstw domowych i odbędzie się 4 czerwca w Lublinie – jej szczegółowy program znajduje się w materiałach prasowych, które Państwo otrzymali. Już teraz zapraszam Państwa do udziału w tej konferencji!

Druga z nich wpisywać się będzie w ramy kongresu Polskiej Unii dla Mobilności Aktywnej (PUMA). Odbędzie się ona 11 września w Gdańsku. Francuskie miasto Nantes, ogłoszone zieloną stolicą Europy w 2013 roku i goszczące w przyszłym roku wielką konferencję Vélo-city, zaprezentuje tam zdobyte doświadczenie w tej dziedzinie.

Wreszcie trzecia konferencja, ostatnia z cyklu ECO-MIASTO 2014, dotyczyć będzie efektywności energetycznej budynków i odbędzie się 15 września w Zabrzu. Spodziewamy się udziału w niej ekspertów władz miejskich Paryża i Grenoble.

To znaczy, że choć zeszłoroczne konferencje ECO-MIASTO organizowaliśmy w tej właśnie sali, to w bieżącym roku postanowiliśmy udać się poza Warszawę i tam wyjść naprzeciw poszczególnym miastom i ich mieszkańcom.

Zachęcam wszystkie miasta i gminy w Polsce, bez względu na ich wielkość, a także związki międzygminne, do udziału od dziś do 21 września w konkursie ECO-MIASTO. W tym celu wystarczy wypełnić i odesłać nam kwestionariusze dostępne na stronie http://www.eco-miasto.pl.

Niezawisłe jury, w skład którego wejdą polscy eksperci działający na rzecz instytucji publicznych, dziennikarze i nauczyciele akademiccy, zbierze się następnie w Ambasadzie, by wyłonić te miasta i gminy, które najbardziej zaangażowały się w działania w tych trzech wybranych na ten rok dziedzinach (efektywność energetyczna budynków, zrównoważona mobilność, gospodarka odpadami z gospodarstw domowych). Niektórzy z członków tego jury są dzisiaj obecni na tej Sali. Pragnę skorzystać z okazji by podziękować im za ich zaangażowanie.

W każdej kategorii laureatami zostaną dwa miasta : jedno liczące ponad sto tysięcy mieszkańców, a drugie poniżej stu tysięcy mieszkańców. Przedstawiciele miast-laureatów zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Ambasadzie jesienią tego roku. W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt gościć na takiej uroczystości samą francuską minister Handlu Zagranicznego oraz dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku polskiego Ministerstwa Środowiska. Mam nadzieję spotkać się ponownie z Państwem właśnie przy tej okazji.

Prócz trofeum ECO-MIASTO, laureaci otrzymają również:
- w kategorii „zrównoważona mobilność”, możliwość korzystania przez miesiąc z samochodu o napędzie elektrycznym Renault Zoé;
- w kategorii „efektywność energetyczna budynków”, zaproszenie dla dwóch osób do odbycia wizyty studyjnej w paryskim centrum innowacji DomoLab firmy Saint-Gobain.

To wsparcie ze strony firm francuskich pokazuje, że partnerstwo jest nieodzownym elementem zrównoważonego rozwoju.

Dzięki działaniom w zakresie odpowiedzialności w stosunku do społeczeństwa i środowiska naturalnego, jak i poprzez innowacyjne technologie, które wypracowują i wdrażają, francuskie firmy są pełnoprawnymi podmiotami transformacji ekologicznej, zarówno we Francji, jak i w innych krajach, w których prowadzą działalność.

Z drugiej strony, projekt ECO-MIASTO nie spotkałby się z takim odzewem, gdyby nie aktywne wsparcie od naszych polskich partnerów instytucjonalnych.

Dlatego też chciałbym bardzo gorąco podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego pani Prezes zaszczyciła nas dzisiaj swoją obecnością, oraz firmie Renault Polska, głównym partnerom ECO-MIASTO, za ich wkład w realizację tego projektu.

Chcę również podziękować francuskim firmom Saint-Gobain oraz Schneider Electric, naszym nowym partnerom w ramach obecnej, drugiej edycji konkursu, a także polskiej Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) za znaczące wsparcie dla projektu ECO-MIASTO 2014.

Na koniec składam podziękowania następującym polskim instytucjom - Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, Partnerstwu dla Klimatu, Unii Metropolii Polskich, Związkowi Miast Polskich – za to, że zechciały udzielić swojego patronatu tej inicjatywie.

Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i oddaję głos Pani Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Małgorzacie Skusze.

opublikowano 26/05/2014

Haut de page