Otwarcie konferencji prasowej nt. konkursu ECO-MIASTO 2015

Otwarcie konferencji prasowej
nt. konkursu ECO-MIASTO 2015

Szanowny Panie Prezesie (Zbigniew Szpak, Président de l’Agence nationale de l’énergie)

Szanowny Panie Doradco (Jan Wiater, Département « Stratégie et Communication » du Fonds National de protection de l’environnement et de gestion des ressources hydriques)

Szanowny Panie Dyrektorze (Paweł Pawłowski, Directeur adjoint du département des infrastructures de la mairie de Varsovie)

Szanowne Panie i Panowie Dziennikarze,

Szanowni zebrani,


Mam przyjemność i zaszczyt gościć Państwa dzisiaj w związku z ogłoszeniem trzeciej edycji konkursu ECO MIASTO. Dzięki tej inicjatywie zapoczątkowanej w dwa tysiące trzynastym roku (2013), Ambasada Francji w Polsce promuje, od wielu lat, działania na rzecz transformacji ekologicznej polskich miast. ECO-MIASTO jest wyrazem zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatu. O rosnącym sukcesie tego przedsięwzięcie najlepiej świadczy przyłączenie się nowych partnerów do organizacji tegorocznej edycji konkursu. Pragnę ich dzisiaj gorąco powitać.

ECO-MIASTO jest inicjatywą, z której możemy być dumni. W liście, który właśnie otrzymałem, Minister Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii Francji, pani Ségolène Royale dała wyraz swojemu zadowoleniu z działań podjętych przez Ambasadę Francji w Polsce. W uznaniu dla dotychczasowych osiągnięć, jak napisała pani minister, konkurs ECO-MIASTO będzie mógł korzystać z oficjalnego logo „Konferencji COP dwadzieścia jeden” a wydarzenia organizowane przez nas w Polsce będą promowane na oficjalnej stronie internetowej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu.

Jak Państwu wiadomo, obecny rok jest przełomowy. Podobnie jak Warszawa w dwa tysiące trzynastym roku, Paryż będzie gospodarzem konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, zwanej COP dwadzieścia jeden (COP21), w dniach od trzydziestego listopada do jedenastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku. To ważne spotkanie międzynarodowe powinno pozwolić na osiągnięcie porozumienia, aby ograniczyć ocieplenie klimatu do poziomu poniżej dwóch stopni Celsjusza do końca tego stulecia. Jednak ten cel nie zostanie osiągnięty, jeśli nie włączą się w te działania wszyscy na szczeblu terytorialnym, a w szczególności gminy, miasta i ich mieszkańcy. W rzeczywistości walka z ociepleniem klimatu jest przede wszystkim wyzwaniem na szczeblu lokalnym, bowiem do roku dwa tysiące pięćdziesiątego (2050), dwie trzecie ludności mieszkać będzie w miastach, które będą odpowiedzialne za emisję siedemdziesięciu procent (70%) dwutlenku węgla.

Jeśli miasta stają dzisiaj wobec wyzwania związanego ze zmianami klimatu to jednocześnie właśnie w miastach podejmowane są decyzje o wprowadzeniu innowacyjnych czy doświadczalnych rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, które są niezbędne, by sprostać temu wyzwaniu.

Jest to zresztą przesłaniem „deklaracji prezydentów i burmistrzów europejskich miast w sprawie klimatu”, przyjętej w Paryżu w marcu tego roku przez prezydentów trzydziestu jeden (31) miast europejskich, w tym stolic dwudziestu ośmiu państw członkowskich. Wśród nich pani jest prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zobowiązali się oni zmniejszyć, o co najmniej czterdzieści procent (40%), emisję gazów cieplarnianych do roku dwa tysiące trzydziestego (2030), inwestować przede wszystkim w sektory, które są najbardziej odpowiedzialne za tę emisję: transport, budownictwo, zaopatrzenie w energię i wykorzystanie odpadów. Poza tym, zobowiązali się do zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń między miastami.

I właśnie konkurs ECO MIASTO wpisuje się w pełni w tę dynamikę. Bez wątpienia istnieje komplementarność między działaniami naszej dyplomacji w kwestiach zmian klimatu, - które mam nadzieję zostaną zwieńczone osiągnięciem globalnego i wiążącego porozumienia podczas konferencji COP 21 w grudniu tego roku w Paryżu - i działaniami, można powiedzieć „w terenie”, prowadzonymi przez Ambasadę Francji a skierowanymi do polskich miast i gmin.

W ramach tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO zorganizujemy cztery seminaria, które mają promować konkretne rozwiązania i sprzyjać wymianie dobrych praktyk między francuskimi i polskimi samorządami lokalnymi. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Katowicach 18 czerwca i poświęcone będzie efektywności energetycznej. Drugie seminarium, - i chcę podkreślić, że ten temat poruszymy po raz pierwszy - odbędzie się w Łodzi 24 czerwca i dotyczyć będzie gospodarki wodnej. Kolejne dwa spotkania zostaną zorganizowane we wrześniu: jedno, poświęcone zrównoważonej mobilności odbędzie się we Wrocławiu, a ostatnie, na temat gospodarki odpadami, w Krakowie.

Zatem konkurs, który rozpocznie się w czerwcu będzie miał za zadanie wyłonić te pośród polskich miast i gmin, które są najbardziej zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zachęcam wszystkie gminy i miasta, bez względu na liczbę mieszkańców, do wzięcia udziału w tej rywalizacji. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.eco-miasto.pl.

Niezależne jury złożone z ekspertów polskich z instytucji państwowych, dziennikarzy i naukowców zbierze się w Ambasadzie, by nagrodzić polskie miasta i gminy, za ich dokonania w czterech kategoriach tegorocznej edycji – a są nimi: gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zrównoważona mobilność i gospodarka odpadami.

W każdej kategorii zostaną nagrodzone dwa miasta: jedno spośród miast mających ponad sto tysięcy mieszkańców i jedno liczące mniej niż sto tysięcy mieszkańców. Przedstawiciele zwycięskich samorządów zostaną zaproszeni do Ambasady jesienią na uroczystość wręczenia nagród. W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt gościć na tej ceremonii pana Macieja Grabowskiego, Ministra Środowiska.

Laureaci, w każdej kategorii, otrzymają także nagrody od przedsiębiorstw wspierających nasz konkurs.

Wsparcie ze strony francuskich przedsiębiorstw przypomina nam, że wymiar partnerski stanowi istotny element składowy zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoją politykę odpowiedzialności społecznej i ekologicznej jak i poprzez stosowanie innowacyjnych technologii, które opracowują i wdrażają, francuskie przedsiębiorstwa są pełnoprawnymi podmiotami transformacji ekologicznej, zarówno we Francji jak i w innych krajach, gdzie posiadają swoje filie. Pragnę gorąco podziękować przedsiębiorstwom, które są naszymi partnerami przy organizacji konkursu ECO-MIASTO, firmie Renault, która jest z nami od pierwszej edycji, ale także dwóm nowym partnerom, którzy przyłączyli się do nas w tym roku: spółce SAUR Polska i koncernowi EDF – EDF Polska, TIRU i DK Energy oraz Saint-Gobain i Schneider Electric, które od dwóch lat biorą udział w tym przedsięwzięciu.

Ponadto, ECO-MIASTO nie odniosłoby takiego sukcesu bez aktywnego wsparcia naszych polskich partnerów instytucjonalnych. Dlatego pragnę gorąco podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Krajowej Agencji Poszanowania Energii, których przedstawiciele zaszczycili nas swoją obecnością, a także Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej, który przyłączył się do nas w tym roku. Dziękuję również warszawskiej platformie współpracy „Partnerstwo dla Klimatu”, Związkowi Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich oraz europejskiej sieci URBACT, która wspiera nas po raz pierwszy.

Tegoroczny konkurs ma także, jest to absolutną nowością, uprzywilejowanego partnera medialnego, a jest nim biuletyn Teraz Środowisko, będący polską edycję francuskiego Actu Environnement, który od niedawna ukazuje się w Polsce.

Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i przekazuję głos panu prezesowi Zbigniewowi Szpakowi.

opublikowano 28/04/2015

Haut de page