Otwarcie konferencji prasowej na temat projektu « ECO-MIASTO »

Witam Szanownych Państwa,
dziennikarzy i naszych partnerów,

Z ogromną przyjemnością goszczę Państwa w Ambasadzie w dniu rozpoczęcia projektu « ECO-MIASTO ».

Wiemy, że budownictwo i transport są sektorami najbardziej energochłonnymi, a więc wymagającymi od nas szczególnych działań na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

Najbliższa konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatu odbędzie się w Warszawie jesienią tego roku, a następna we Francji w dwa tysiące piętnastym (2015) roku.

Dlatego też powinniśmy starać się dawać przykład oraz w pełni mobilizować potencjał naszych krajów.

Szanowni Państwo, wasza obecność w ambasadzie szczególnie cieszy, zwracam się tutaj do dziennikarzy, gdyż media odgrywają bardzo ważną rolę w procesie rozwoju tego, co ja nazywam społeczeństwem proekologicznym.

ECO-MIASTO jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do samorządów lokalnych. Jej celem jest propagowanie w Polsce najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Ambasada Francji w Polsce, wspólnie z polskimi partnerami, działają na co dzień na rzecz współpracy między podmiotami z naszych krajów, aby znaleźć konkretne rozwiązania problemów pojawiających się zarówno we Francji jak i w Polsce:

- Jak zorganizować transport publiczny, by ograniczyć wzrost przejazdów własnymi środkami transportu, które mają negatywny wpływ na środowisko oraz na jakość życia obywateli w coraz bardziej zurbanizowanym świecie?

- Jak zagospodarować przestrzeń miejską i ograniczyć zjawisko „rozlewania się” miast?

- Jak zużywać mniej energii budując nowe budynki użytku publicznego, mieszkania czy biura, w których jednocześnie rachunki za energię elektryczną będą niższe?

By wspierać te rozwiązania zorganizujemy w ambasadzie dwa seminaria skierowane właśnie do polskich samorządów.

Pierwsze z nich odbędzie się dwudziestego czwartego (24) maja i będzie dotyczyło budownictwa ekologicznego i efektywności energetycznej w budownictwie.

Drugie seminarium, zaplanowane na osiemnasty (18) czerwca, poświęcone będzie zrównoważonej mobilności.

W seminariach udział wezmą wysokiej rangi eksperci z Francji, między innymi: przedstawiciele miasta Nantes, wybranego w tym roku « zieloną stolicą Europy» oraz La Rochelle, europejskiego lidera w dziedzinie zrównoważonej mobilności.

ECO-MIASTO, to także konkurs, w którym wyróżnione zostaną najbardziej aktywne polskie miasta w dziedzinie zrównoważonej mobilności i efektywności energetycznej w budownictwie.

Nagroda zostanie wręczona jesienią tego roku w Ambasadzie Francji w obecności francuskich i polskich osobistości.

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że będę miał przyjemność gościć was ponownie w ambasadzie przy tej okazji.

Zdecydowaliśmy się zorganizować ceremonię wręczenia nagród w momencie, kiedy oczy całego świata będą zwrócone na Polskę, gospodarza, kilka tygodni później, Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Jury złożone z niezależnych ekspertów oraz waszych kolegów; dziennikarzy wyłoni laureatów spośród polskich gmin biorących udział w konkursie.

Korzystam z okazji, by gorąco podziękować ekspertom, którzy zgodzili się zostać członkami jury.

Ich zaangażowanie we współpracę z nami podkreśla znaczenie konkursu ECO-MIASTO.

Komisje konkursowe « zrównoważona mobilność » i « eko budownictwo » będą obradować w lipcu oraz pod koniec sierpnia i wybiorą trzech laureatów z każdej z dwóch kategorii.

Aby wziąć udział w konkursie, samorządy powinny:

•uczestniczyć w jednym z seminariów organizowanych 24 maja i 18 czerwca ;

•wypełnić i odesłać kwestionariusze załączone do zaproszeń, dostępne także na stronie internetowej eco-miasto.pl.

Kwestionariusze te pozwolą członkom komisji konkursowej wyłonić, na podstawie dotychczasowych osiągnięć lub przygotowywanych projektów w zakresie zrównoważonej mobilności i budownictwa ekologicznego, sześć zwycięskich gmin.

Wspomniałem o stronie internetowej, która zostanie uruchomiona specjalnie na potrzeby tego projektu. Za chwilę będzie ona przedstawiona bardziej szczegółowo.

Strona internetowa eco-miasto.pl ma stać się platformą wymiany i promocji wzorcowych rozwiązań, tzw. dobrych praktyk, adresowaną zarówno do zwykłych obywateli jak i przedstawicieli samorządów. Przy pomocy zamieszczanych materiałów video i artykułów ma wpływać na postawy proekologiczne w społeczeństwie.

Na tym polega istota inicjatywy ECO-MIASTO.

Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i przekazuję głos naszym partnerom.

opublikowano 22/05/2013

Haut de page