Otwarcie biura EDF w Warszawie i powołanie Thierry’ego Deschaux na stanowisko dyrektora zarządzającego [fr]

12 lipca 2021 r. podczas spotkania zorganizowanego w Rezydencji Ambasadora Francji z przedstawicielami polskiej prasy, Thierry Deschaux ogłosił otwarcie biura spółki EDF w Warszawie, na którego czele stanął jako Dyrektor Zarządzający.

JPEG

W spotkaniu towarzyszyli mu Ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billet, Wysoki Przedstawiciel ds. francusko-polskiej cywilnej współpracy jądrowej, Philippe Crouzet, wiceprezes EDF i dyrektor ds. rozwoju nowych projektów jądrowych, Vakis Ramany oraz dyrektor ds. wstępnej fazy rozwoju projektów jądrowych, Isabelle Leboucher.
Otwarcie biura EDF w Warszawie potwierdza długoterminowe zaangażowanie francuskiej spółki we wspieraniu polskich ambicji jądrowych. Zespół w Warszawie będzie wspierał proces przygotowania kompleksowej oferty w zakresie energetyki jądrowej dostosowanej do polskiego rynku. Ambasador i Wysoki Przedstawiciel wyrazili pełne poparcie Francji dla oferty EDF na budowę od 4 do 6 reaktorów EPR w Polsce.

JPEG

Działalność biura będzie koncentrować się na rozszerzaniu współpracy z kluczowymi interesariuszami zaangażowanymi w polski program jądrowy, którą EDF zbudował w ciągu ostatnich 10 lat. Jednym z jego kluczowych zadań będzie włączenie polskiego przemysłu do europejskiego łańcucha dostaw EDF poprzez nawiązanie długoterminowych partnerstw i przyspieszanie kwalifikowania polskich dostawców. Biuro będzie polskim przedłużeniem aktywności dyrekcji do spraw Rozwoju Nowych Projektów Jądrowych EDF, dzięki czemu będzie w pełni korzystać ze wsparcia zespołów inżynieryjnych i handlowych Grupy.

opublikowano 02/08/2021

Haut de page