Otwarcie Francusko-Polskich Spotkań biznesowych w dziedzinie inteligentnej sieci, Warszawa (4 marca 2014) [fr]

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w otwarciu tych francusko-polskich spotkań biznesowych w dziedzinie inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Serdecznie dziękuję, że zechcieli Państwo być tu z nami.

Prezydent Republiki Francuskiej pan François Hollande wyznaczył dla Francji ambitny cel: Francja powinna stać się krajem przodującym pod względem ochrony środowiska. Wskazał też jasno, jaką drogą mamy do tego celu dążyć, kierując Francję na tory transformacji energetycznej, w oparciu o ograniczanie zużycia oraz zwiększanie efektywności, a także poprzez rozwijanie odnawialnych źródeł energii, a nawet ogólniej, zmierzając ku transformacji ekologicznej wpisującej się wymogi europejskie i międzynarodowe.

Rząd Francji postanowił, że w tym celu powinna się odbyć ogólnonarodowa debata na temat tak rozumianej transformacji energetycznej.

Debata, która prowadzona była w całej Francji do lipca 2013 roku, ma doprowadzić do powstania rządowego projektu ustawy programowej w tym zakresie. Jedenastego grudnia 2013 roku zebrała się po raz pierwszy komisja ekspercka przy Krajowej Radzie Transformacji Ekologicznej (CNTE) pod przewodnictwem pani Laurence Tubiana i przedstawiła główne założenia przyszłej ustawy. Projekt tekstu zostanie przedłożony francuskiemu Parlamentowi na wiosnę, omawiany będzie latem, a sama ustawa powinna zostać poddana pod głosowanie do końca 2014 roku.

Zarządzanie energią oraz rozwijanie odnawialnych źródeł energii stanowią rzecz jasna fundament przyszłej ustawy. Dokument ten podkreśla również wagę efektywności energetycznej, zarówno budynków jak w przemyśle, transporcie oraz w sieciach elektroenergetycznych, nawiązując w ten sposób do wniosków raportu francuskiego Senatu z 2012 roku.

Inteligentne sieci elektroenergetyczne, czyli – jak Państwu doskonale wiadomo – zarządzanie systemami produkcji, dystrybucji i wykorzystywania elektryczności w oparciu o technologie informatyczno-komunikacyjne, znajdują się zatem w samym sercu przemian związanych z transformacją energetyczną we Francji. Stały się z tego tytułu dziedziną, w której Francja przoduje, dzięki czemu francuscy przemysłowcy i operatorzy w tej branży zyskują międzynarodową renomę.

Wiem, że w związku z obowiązującymi ramami wspólnotowymi, inteligentne sieci elektroenergetyczne stanowią dla Polski jeden z priorytetów. Z tym wiąże się uwzględnienie tego zagadnienia w dokumencie strategicznym pod tytułem „Polityka Energetyczna Polski do dwa tysiące trzydziestego [2030] roku” oraz powstanie zespołu roboczego dla stopniowego realizowania tych zamierzeń do roku 2020.

Nasze kraje mają więc obiektywne powody, by współpracować na poziomie działalności przemysłowej i badawczej w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej, a w szczególności w zakresie inteligentnych sieci, co wymaga podejmowania wzajemnych zobowiązań długoterminowych.

Ta dynamika współpracy i poszukiwania partnerstwa znajduje wyraz również dzisiaj, co potwierdza zgromadzona dziś publiczność. Korzystam więc z okazji, by podziękować w szczególności przedstawicielom grupy PGE, którzy dali impuls do zorganizowania tego dzisiejszego wspólnego francusko-polskiego przedsięwzięcia.

Dziękuję również wszystkim przybyłym francuskim firmom i ich przedstawicielom. Liczebność tej delegacji stanowi dla mnie widoczny znak zainteresowania naszych przedsiębiorców rozwojem ściślejszych więzi z Polską. Szeroki wachlarz reprezentowanych firm, zarówno tych zaliczanych do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i podmiotów o znaczeniu międzynarodowym, obejmuje wielką różnorodność wiedzy i fachowości. Mogę więc bez obaw zaryzykować twierdzenie, że nasi polscy partnerzy nie będą zawiedzeni jakością kontaktów, jakie uda się tu nawiązać. Wszystkie te firmy z powodzeniem działają we Francji czy na arenie międzynarodowej i będą mogły podzielić się nabytym doświadczeniem.

Na koniec pragnę wyrazić podziękowania Wicepremierowi i Ministrowi Gospodarki Panu Januszowi Piechocińskiemu, który zgodził się, by te Spotkania polsko-francuskie odbyły się pod jego wysokim patronatem, a także organizatorom tego spotkania, czyli ekipie biura Ubifrance w Warszawie, która wraz z polskimi partnerami zadbała o to, by dzisiejsze wydarzenie okazało się sukcesem dla obu krajów.

A teraz pozostało mi jeszcze życzyć Państwu, by dzisiejsze rozmowy okazały się w pełni owocne.

opublikowano 04/03/2014

Haut de page