Otwarcie Czytelni im. Michela Foucault w Ośrodku Kultury Francuskiej (25 października 2012)

Szanowna Pani Rektor,

Szanowny Panie Rektorze,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowne Panie, Panowie, drodzy Przyjaciele,

Chciałbym wyrazić radość z możliwości spotkania dzisiaj tak licznej grupy równie zasłużonych naukowców i wykładowców uniwersyteckich, wiernych przyjaciół, frankofonów i frankofilów, jednym słowem gorliwych rzeczników żywej i ambitnej współpracy uniwersyteckiej między Polską a Francją.

Wielka radość i głębokie wzruszenie towarzyszy nam w dniu, gdy sala, w której się spotykamy, otrzyma imię Michela Foucault, pierwszego dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich.

Dzięki przeprowadzce do tego wspaniałego nowego gmachu Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przeżywa odrodzenia, które stało się możliwe dzięki waszemu uporowi i niezawodnemu poparciu.

Pozwólcie, że złożę najpierw hołd Pani Profesor Katarzynie Chałasińskiej-Macukow, byłej rektor Uniwersytetu Warszawskiego i jej następcy, Panu Profesorowi Marcinowi Pałysowi, którzy czuwali nad zachowaniem szczególnej więzi między naszymi krajami, kulturami, wspólnym dziedzictwem, zapewniając im tym samym ważne miejsce w Uniwersytecie Warszawskim. Liczne priorytety pracy rektora nie przeszkodziły im w dokończeniu tej misji.

Wpisaliście się Państwo tym samym w starą tradycję, która jest jednocześnie zaszczytem i obowiązkiem. Pozwoliłem sobie listownie wyrazić wdzięczność Francji za wasze dokonania.

Francja wyraża swą wdzięczność również Panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, który zrozumiał wagę, jaką ma dla Mazowsza rozwój studiów i badań nad językami i obcymi kulturami. Jestem szczęśliwy, że mogłem wyrazić tę wdzięczność w liście zaadresowanym do Marszałka, który za chwilę przekażę jego przedstawicielce, Pani Zofii Dembskiej.

Pragnę również przypomnieć zasługi mego kolegi i poprzednika, Pana François Barry Delongchamps, który udzielał stałego wsparcia tej inicjatywie, jak również Pana Philippe’a Rusina, byłego dyrektora Ośrodka, który przyjechał specjalnie na to wyjątkowe wydarzenie z czeskiej Pragi. Pragnę mu podziękować za nieustający zapał, z jakim pełnił swe funkcje.

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, który po głębokiej reformie statutu stał się pełnoprawną częścią Uniwersytetu Warszawskiego, będzie pełnić podwójną misję polegającą z jednej strony na rozwijaniu we współpracy z innymi instytucjami badań w dziedzinie nauk społecznych, a z drugiej, na promowaniu debat intelektualnych na wysokim poziomie. W swym przemówieniu z okazji rozpoczęcia roku akademickiego podkreślił Pan, Panie Rektorze, zamiar otwarcia Ośrodka Kultury Francuskiej na interdyscyplinarność i współpracę międzynarodową. Cieszy mnie ta perspektywa.

Ambasada będzie towarzyszyć w miarę swych możliwości obecnej ewolucji Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, będącego symbolem długiej i owocnej współpracy między naszymi krajami i potwierdzeniem tego, że możemy jeszcze wiele dokonać wspólnie w przyszłości.

Dziękuję za uwagę.

opublikowano 13/11/2012

Haut de page