Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego przed wyborami na Białorusi [fr]

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego przed wyborami prezydenckimi na Białorusi

07.08.2020

My, ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, z zaniepokojeniem obserwujemy rozwój wydarzeń na Białorusi. W przededniu wyborów prezydenckich zdecydowanie opowiadamy się za prawem Białorusinów do korzystania z podstawowych wolności, w tym z praw wyborczych oraz wspieramy niepodległość i suwerenność Republiki Białorusi.

Niepokoi nas, że OBWE ODIHR, ZP OBWE i ZP RE nie miały możliwości obserwowania procesu wyborczego. W związku z tym, wzywamy władze Białorusi do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w sposób wolny i uczciwy, w tym do zapewnienia możliwości ich niezależnego monitoringu przez lokalnych obserwatorów. Odnotowaliśmy niepokojące doniesienia o nieprawidłowościach wyborczych podczas trwającego już głosowania przedterminowego.

Białoruś jest ważnym sąsiadem Unii Europejskiej i aktywnym członkiem Partnerstwa Wschodniego. Nasz dialog w ostatnim dziesięcioleciu był trudny, ale obiecujący. Zaowocował także praktyczną współpracą. Wierzymy w możliwość zbudowania silniejszych więzi między Białorusią i jej obywatelami a Unią Europejską, opartych na poszanowaniu wspólnych wartości demokratycznych, w tym wolności obywatelskich i praworządności.

Dzięki wspólnym wysiłkom już wiele udało się nam osiągnąć. Wyrażamy zaniepokojenie możliwością zaprzepaszczenia naszych wspólnych dokonań. Wzywamy białoruskie władze do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych, do powstrzymania się przed użyciem przemocy lub podejmowaniem działalności godzącej w prawa człowieka, włączając w to wolności obywatelskie i polityczne, oraz apelujemy o poszanowanie woli białoruskiego narodu. Nie ma innej drogi do umocnienia niepodległości Białorusi niż poprzez prawdziwy i otwarty dialog społeczny.

opublikowano 15/08/2020

Haut de page