Odznaczenie kapitana Marka Kaweckiego (Warszawa, 18 czerwca 2014) [fr]

Przemówienie w Rezydencji
z okazji rocznicy Apelu gen. de Gaulle’a z 18 czerwca 1940 r.
oraz w związku z odznaczeniem kapitana Marka Kaweckiego

(Warszawa, 18 czerwca 2014 roku)

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego,
Drodzy Koledzy,
Szanowni kombatanci,
Szanowne Panie przedstawicielki stowarzyszeń francuskich i francusko-polskich działających w Warszawie,
Drodzy nauczyciele i uczniowie Liceum Francuskiego w Warszawie,
Drodzy rodacy i przyjaciele,

Zanim przystąpię do wręczenia odznaczenia, chciałbym gorąco podziękować wojskowej asyście honorowej z Dowództwa Garnizonu Warszawa, zawsze wiernie towarzyszącej nam przy okazji różnych uroczystości organizowanych przez Ambasadę.

Witam również naszych przyjaciół, francusko-polskich kombatantów. Mieliście po dwadzieścia lat, gdy osiemnastego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego roku generał de Gaulle wygłosił swój apel. Postanowiliście wówczas podjąć walkę, by odzyskać naszą wolność i przywrócić nasze wspólne wartości – wartości, które po wielu latach zniewolenia zwyciężyły w Polsce.

Dziękuję za przybycie wszystkim ambasadorom i attachés obrony krajów, których żołnierze byli obecni w Wielkiej Brytanii w czerwcu czterdziestego roku. Od tego momentu walczyliśmy razem, najpierw w bitwie o Anglię a później na innych frontach.
Witam francuską społeczność, która co roku spotyka się, aby oddać hołd generałowi, jego niezachwianej postawie i gotowości do ratowania Francji.

Dziękuję również uczniom Liceum Francuskiego i ich polskim kolegom z liceum imienia Antoniego Dobiszewskiego za odczytanie tekstu apelu. Wasza obecność stanowi przykład przekazywania pamięci przyszłym pokoleniom a także świadczy o wielowiekowej przyjaźni łączącej nasze obydwa narody.

Drodzy uczniowie, spotkanie i bezpośrednie rozmowy ze świadkami i uczestnikami tych historycznych wydarzeń, uzmysłowią wam sens poznawania przeszłości na lekcjach historii. Dzięki uprzejmości warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego, któremu również pragnę gorąco podziękować, możecie też obejrzeć umundurowanie z epoki.

A nawiązując do słów wypowiedzianych przez prezydenta Komorowskiego w czasie niedawnej uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Urville-Langannerie, w Normandii, nie zapominamy, że obchody rocznicy apelu generała de Gaulle’a powinny także, ale i przede wszystkim, zachęcić nas do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą wzmocnić europejską jedność, nasze wspólne dobro, tak drogo okupione.

Teraz będę mieć zaszczyt wręczyć kapitanowi Markowi Kaweckiemu francuski Medal Pamiątkowy ze spinką „Afganistan”.

Kapitanie Kawecki rozpoczął Pan służbę wojskową w sierpniu tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (1998), jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po czterech latach studiów, w roku dwa tysiące drugim (2002) otrzymał promocję na stopień podporucznika i został skierowany do osiemnastej Brygady Obrony Terytorialnej na stanowisko dowódcy plutonu piechoty. W dwa tysiące piątym roku (2005) został Pan przeniesiony do drugiego Pułku Komunikacyjnego w Inowrocławiu z jednoczesnym awansem na stopień porucznika. Po dwóch latach został Pan skierowany do wykonywania zadań służbowych w osiemnastym batalionie obrony terytorialnej na stanowisku oficera sekcji personalnej. W dwa tysiące dziewiątym roku (2009) otrzymał Pan awans na kapitana, dowódcę kompanii rozpoznawczej w osiemnastym Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku.

Po trzech latach dowodzenia kompanią, w roku dwa tysiące dwunastym (2012), został Pan przeniesiony do sztabu pułku a w październiku tego samego roku rozpoczął służbę w ramach dwunastej Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, w międzynarodowej komórce, dowodzonej przez francuskiego oficera. Panie Kapitanie, przyznając to odznaczenie Francja chciała Panu podziękować za ofiarną służbę, uznając Pana za cennego partnera francusko-polskiej współpracy wojskowej.

« Capitaine KAWECKI Marek au nom du ministre de la défense, nous vous décernons la médaille commémorative française avec agrafe Afghanistan ».

Drodzy przyjaciele, chciałbym wznieść teraz wspólny toast na cześć kapitana Kaweckiego oraz za przyjaźń francusko-polską, której jest on dzisiaj żywym symbolem.

opublikowano 18/06/2014

Haut de page