Odszedł Jean Caillot, były prezes polskiej sekcji Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej [fr]

Społeczność francuska w Polsce utraciła właśnie jedną ze swoich wielkich postaci. 2 grudnia 2018 roku w Warszawie zmarł Jean Caillot.

JPEG

Historia Jeana Caillot to opowieść o człowieku zaangażowanym, którego inspirowała miłość do Francji i do Polski. Od swojego przyjazdu do Warszawy w połowie lat sześćdziesiątych, do zupełnie innej wówczas Polski, pracując w dziale handlowym ambasady Francji, niestrudzenie działał na rzecz rozwoju obecności gospodarczej Francji w Polsce i zacieśnienia więzów pomiędzy naszymi krajami.

Większa część jego kariery zawodowej związana była z przemysłem elektronicznym i informatyką, najpierw w grupie Thomson a następnie Thales. Był założycielem Francusko-Polskiej Izby przemysłowo-handlowej a także pierwszym jej prezesem. Piastował rozmaite funkcje w zrzeszeniach branżowych, był między innymi Prezesem Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej w Polsce.
Oficer Legii Honorowej, Komandor Narodowego Orderu Zasługi, Jean Caillot był prezesem założycielem polskiej sekcji Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej od 2001 roku, a następnie, od roku 2017 jego honorowym prezesem.

To naszemu drogiemu rodakowi zawdzięczamy liczne ślady francuskiej obecności w Polsce oraz symbole naszej wspólnej historii. Myślę tu w szczególności o pomniku generała de Gaulle’a, na poczesnym miejscu w centrum Warszawy, oraz o ponownie otwartej ulicy Marszałka Ferdynanda Focha, a także o wielu inicjatywach eksponujących wizerunek Francji.

By posłużyć się słowami generała de Gaulle’a, któremu jeszcze w tym roku wspólnie oddawaliśmy cześć, jak każdego roku 18 czerwca, przed pomnikiem, postawionym dzięki jego staraniom, Jean Caillot „był ucieleśnieniem pewnej wizji Francji”

Jean Caillot zamieszkał w Polsce i tu założył rodzinę. W imieniu własnym i wszystkich pracowników ambasady, składam Jego małżonce Izabeli i całej rodzinie najszczersze wyrazy smutku i współczucia.

Pierre Lévy
JPEG

opublikowano 11/06/2019

Haut de page