Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Aleksandrowi Colonna Walewskiemu [fr]

Szanowny Panie Pośle,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Szanowny Panie Profesorze,
Szanowny Panie Przewodniczący, drogi Panie Andrzeju,
Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo,

Zebraliśmy się dzisiaj, by upamiętnić 150. rocznicę śmierci Aleksandra Walewskiego, w towarzystwie członków jego rodziny, których serdecznie witam. Ta uroczystość może się odbyć dzięki zaangażowaniu obecnych tutaj osobistości: mam na myśli w szczególności przewodniczącego Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi pana Andrzeja Mauberga oraz przewodniczącego Kręgu Pamięci Narodowej pana posła Andrzeja Melaka.

Zwracam się teraz do pana Andrzeja Mauberga: Drogi Panie Andrzeju, Pańskie działania stanowią kontynuację inicjatyw podejmowanych przez Pana poprzednika, pana Jeana Caillot, któremu zawdzięczamy posąg generała de Gaulle’a i popiersie cesarza Napoleona. Dzisiaj uczestniczymy w upamiętnieniu w Warszawie kolejnej postaci, która na trwałe wpłynęła na relacje polsko-francuskie. Wyjątkowe pochodzenie i losy Aleksandra Walewskiego stanowią znaczące symbole bliskich więzi łączących nasze kraje, do czego nawiązywał generał de Gaulle. Kariera wojskowa jak i cywilna Aleksandra Walewskiego – był w szczególności ministrem spraw zagranicznych Napoleona III - może być przykładem za każdym razem, kiedy wspominamy o długich dziejach przyjaźni tak ściśle łączącej nasze kraje.

Dziękuję za doprowadzenie do końca tego projektu podkreślającego przede wszystkim francusko-polskie więzi w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

opublikowano 28/09/2018

Haut de page