Obchody 100-lecia XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie [fr]

W poniedziałek 18 listopada 2019 roku ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet wziął udział w uroczystości zorganizowanej przez XV LO w Warszawie z okazji stulecia powstania szkoły oraz dwuchsetlecia urodzin Narcyzy Żmichowskiej, pisarki, prekursorki polskiego feminizmu, znakomitego pedagoga i patronki szkoły.

W swoim wystąpieniu Frédéric Billet przypomniał o najważniejszych datach w historii szkoły i podkreślił więzi, jakie szkoła utrzymuje z Francją i językiem francuskim, podobnie jak kiedyś Narcyza Żmichowska.

JPEG - 27.3 kb
Stulecie XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej : przemówienie Ambasadora Francji, Frédérika Billet, 18 listopada 2019 r.
JPEG - 95.4 kb
Przemówienie wygłasza p. Joanna Chrapkowska, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej, Warszawa, 18 listopada 2019 r.

Liceum jest dziś punktem odniesienia dla języka francuskiego. Jest jedną z pięciu pierwszych polskich szkół, które w 1991 roku otworzyły oddziały dwujęzyczne z językiem francuskim. Obecnie po francusku nauczane są przedmioty takie jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i historia, a bardzo wysoki poziom nauczania dwujęzycznego zaowocował przyznaniem szkole przez francuskie Ministerstwo ds. Europy i Spraw Zagranicznych po raz pierwszy w 2014 roku znaku jakości LabelFrancEducation.

JPEG

JPEG

opublikowano 26/11/2019

Haut de page