Narody Zjednoczone – francuskie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa (marzec 2019 r.) [fr]

Począwszy od 1 marca 2019 r. Francja obejmuje na miesiąc przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Francja wyraża uznanie dla pracy Gwinei Równikowej, której przewodnictwo zakończyło się 28 lutego.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, głównym zadaniem Rady Bezpieczeństwa jest dbanie o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Na Francji jako na stałym członku Rady ciąży szczególna odpowiedzialność.

W okresie, kiedy społeczność międzynarodowa stoi przed licznymi wyzwaniami, Francja ma zamiar wcielać w życie wraz ze swymi partnerami ambitną wizję Rady Bezpieczeństwa jako niezastąpionego instrumentu pokojowego rozstrzygania sporów.

Przewodnictwo w tej Radzie pełnione będzie w rytm kalendarium regularnych i obowiązkowych działań, jakimi są: przedłużanie mandatów do prowadzenia operacji pokojowych, „briefingi” Sekretariatu Generalnego czy otwarte debaty, a także głosowanie nad rezolucjami. Pod francuskim przewodnictwem Rada Bezpieczeństwa nadal będzie monitorowała sytuację w Syrii, w Jemenie, w Mali i całym regionie Sahelu, w Sudanie Południowym, w Demokratycznej Republice Konga, w Burundi, na Haiti, a także kwestię Sahary Zachodniej.

W związku z tym przewodnictwem francuski Minister do Spraw Europejskich i Zagranicznych Jean-Yves Le Drian uda się do Nowego Jorku w dniach od 28 marca do 2 kwietnia, by podkreślić zaangażowanie Francji, w szczególności wokół następujących priorytetów:

- zwalczanie finansowania terroryzmu;

- aktywne wsparcie dla procesów pokojowych, zwłaszcza w Mali, gdzie Francja jest zdeterminowana, by walczyć z każdym, kto blokuje przywrócenie pokoju;

- rozwiązywanie konfliktów i działanie na rzecz pokoju;

- dbanie o poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności poprawa ochrony personelu instytucji humanitarnych oraz medycznych działających w strefach objętych konfliktami, a także ochrona przestrzeni humanitarnej;

- ochrona środowiska naturalnego i klimatu.

Jako że przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Francji i Niemiec następują bezpośrednio po sobie, pierwsze w marcu, drugie w kwietniu, kraje te postanowiły, że będą promować kilka wspólnych inicjatyw, które obaj ministrowie spraw zagranicznych, Jean-Yves Le Drian oraz Heiko Maas, zaprezentują podczas pobytu w Nowym Jorku.

Więcej informacji:

na Twitterze #FrPrez #Action4Peace #ServingForPeace ;

w Internecie http://www.franceonu.org et http://www.diplomatie.gouv.fr.

opublikowano 14/03/2019

Haut de page