Narodowy Order Zasługi dla Pani Marii Janion, wielkiej damy europejskiej kultury [fr]

11 grudnia 2012 r. Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, wręczył Pani Profesor Marii Janion insygnia komandora francuskiego Narodowego Orderu Zasługi (Ordre National du Mérite).

Pani Profesor, jako znawczyni europejskiego romantyzmu, wniosła niewątpliwy wkład w propagowanie francuskiej kultury i literatury w Polsce. Jest autorką licznych artykułów i esejów o pierwszoplanowych pisarzach ery romantyzmu w dziewiętnastowiecznej Francji, dotyczących szczególnie Flaubert’a czy Chateaubriand’a.

Pani Maria Janion przybliżyła także polskim czytelnikom i literaturoznawcom dzieła francuskich myślicieli, takich jak Jean Genet, Georges Bataille czy Michel Foucault.

Narodowy Ordrer Zasługi, którym została uhonorowana Profesor Maria Janion, ustanowił w 1963 roku generał De Gaulle’a. Jest ono przyznawane „wybitnym osobistościom, które wniosły wyjątkowy wkład w oddziaływanie Francji oraz szerzenie wartości uniwersalnych, których Francja broni i które propaguje”.

Pan Ambasador odznaczył Panią Profesor za wybitne zasługi w służbie francuskiej kultury i promowanie jej w Polsce, ale także za Jej zaangażowanie na rzecz wolności.

Word - 32.5 kb
Przemówienie Ambasadora
(Word - 32.5 kb)

JPEG

JPEG

opublikowano 16/02/2013

Haut de page