„Mój pomysł na francuski”

Jean-Baptiste Lemoyne, sekretarz Stanu w ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych i minister Kultury Françoise Nyssen szukają pomysłów i propozycji służących promocji i nauczaniu języka francuskiego na świecie. W tym celu zainaugurowali 26 stycznia 2018 r. międzynarodową platformę konsultacji społecznych.

JPEG

Organizacja tej konsultacji została powierzona przez Prezydenta Republiki Francuskiej Instytutowi Francuskiemu, operatorowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Cele

  • zmobilizowanie zagranicznych podmiotów francuskich
  • zebranie konkretnych propozycji dotyczących unowocześnienia zastosowań języka francuskiego i promocji wielojęzyczności.

Wypowiedzcie się do 20 marca 2018 r.

Platforma „Mój pomysł na francuski” (https://www.monideepourlefrancaisfr/fr) jest adresowana do obywateli francuskich, francuskojęzycznych obcokrajowców i/lub frankofilów. Propozycje mogą być przekazywane drogą internetową do 20 marca, międzynarodowego dnia Frankofonii.

Platforma ma zbierać propozycje, ale również promować bogactwo międzynarodowej społeczności frankofońskiej oraz ukazywać rolę i potencjał języka francuskiego i wielojęzyczności.

Kolejne etapy

Po konsultacjach, w dniach 14 i 15 lutego 2018 odbędzie się międzynarodowa konferencja na rzecz języka francuskiego i wielojęzyczności w świecie, która zgromadzi w Paryżu osobistości i podmioty społeczeństwa obywatelskiego i młodych obywateli różnych narodowości zaangażowanych lokalnie w działania innowacyjne.
Zebrane propozycje i dyskusje, które odbędą się podczas konferencji, pozwolą sprecyzować i ukierunkować całościowy plan dotyczący języka francuskiego i wielojęzyczności w świecie, który zgodnie z życzeniem Prezydenta Francji miałby zostać przyjęty w 2018 r.

opublikowano 24/04/2018

Haut de page