Misja rozpoznawcza francuskiej armii lądowej w Drawsku i Wędrzynie [fr]

Pododdział pod dowództwem podpułkownika Barot, zastępcy dowódcy 12 pułku pancernego, gościł w Polsce z misją rozpoznawczą w dniach 2-6 lutego w celu przygotowania w tym kraju, prowadzącym intensywną współpracę wojskową z Francją, planów przyszłego wspólnego zgrupowania taktycznego. Jednostka ta, licząca około 300 żołnierzy, będzie składała się ze szwadronu czołgów Leclerc i sekcji piechoty na VBCI.

Pododdział pod dowództwem podpułkownika Barot, zastępcy dowódcy 12 pułku pancernego, gościł w Polsce z misją rozpoznawczą w dniach 2-6 lutego w celu przygotowania w tym kraju, prowadzącym intensywną współpracę wojskową z Francją, planów przyszłego wspólnego zgrupowania taktycznego. Jednostka ta, licząca około 300 żołnierzy, będzie składała się ze szwadronu czołgów Leclerc i sekcji piechoty na VBCI (bojowe wozy piechoty).

Pododdział złożony z 12 specjalistów od operacji wojskowych i wsparcia logistycznego rozpoczął pobyt w Polsce od spotkania w Sztabie Generalnym. Następnie udał się do Drawska Pomorskiego i Wędrzyna, gdzie badał możliwości prowadzenia ćwiczeń na obu poligonach.

JPEG

Dwumiesięczny pobyt zgrupowania taktycznego w Polce w 2015 r. wpisze się w zespół środków podejmowanych przez Francję w ramach strategii bezpieczeństwa NATO.

JPEG

opublikowano 28/05/2015

Haut de page