Minister Spraw zagranicznych Laurent Fabius z wizytą w Polsce (26 lipca 2012 r.) [fr]

W czwartek 26 lipca br. francuski Minister Spraw Zagranicznych udał się do Warszawy, gdzie spotkał się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Panem Bronisławem Komorowskim oraz polskim Ministrem Spraw Zagranicznych, Panem Radosławem Sikorskim. Pan Laurent Fabius był także gościem dorocznej konferencji polskich ambasadorów, przed którymi wygłosił wystąpienie na temat: «Jaka obrona dla Europy?».

JPEG - 133 kb
p. Laurent Fabius, minister Spraw Zagranicznych Francji i p. Bronisław Komorowski, Prezydent RP
© Piotr Molecki/KPRP

Przed konferencją polskich ambasadorów: p. Laurent Fabius, minister Spraw Zagranicznych Francji, i p. Radosław Sikorski, minister Spraw Zagranicznych RP
JPEG

JPEG

Wizyta ta wpisuje się w ramy dalszego pogłębiania bogatych dwustronnych relacji, wyrazu wielowiekowej przyjaźni.

Ministrowie podjęli tematykę ożywienia stosunków francusko-polskich, w tym poprzez dwustronną współpracę w dziedzinie energetyki, a także kwestię obronności oraz rolę Trójkąta Weimarskiego. Omówili w szczególności kwestie dotyczące NATO oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Poruszyli także sprawy europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz europejskiego systemu zarządzania gospodarczego, a także sprawę negocjacji ram finansowych Unii Europejskiej.

Omówili również aktualne kwestie międzynarodowe, w tym stosunki Unii Europejskiej z sąsiadami ze Wschodu, sytuację w Syrii, w Afryce Subsaharyjskiej oraz w Afganistanie.
Konferencja prasowa ministrów
JPEG
- Artykuł ministra, który ukazał się w Gazecie Wyborczej 26 lipca 2012r.

opublikowano 27/07/2012

Haut de page