Międzynarodowa strategia Francji w dziedzinie cyfryzacji [fr]

Cyfryzacja stała się pierwszoplanowym wyzwaniem dla polityki zagranicznej Francji oraz dla całej działalności publicznej. Zaprezentowana 15 grudnia 2017 roku przez francuskiego Ministra Spraw Europejskich i Zagranicznych Międzynarodowa Strategia Francji w dziedzinie cyfryzacji stanowi pewnego rodzaju układ odniesienia oraz dyplomatyczną mapę drogową na najbliższe lata. Ta strategia uwzględnia trzy główne kierunki: zarządzanie, gospodarka, bezpieczeństwo.

Strategia ta była przedmiotem konsultacji publicznej w celu zebrania opinii francuskiego społeczeństwa. Cyfryzacja wymaga bowiem odnowionej dyplomacji, która będzie potrafiła doprowadzić do dialogu władz publicznych z podmiotami prywatnymi, światem nauki oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Promocja europejskiego Internetu bazującego na równowadze pomiędzy swobodami publicznymi, rozwojem i bezpieczeństwem w cyfrowym świecie
Zwiększenie oddziaływania, atrakcyjności i bezpieczeństwa Francji oraz francuskich podmiotów działających w dziedzinie cyfryzacji

Promocja cyfrowego świata, otwartego, zróżnicowanego i godnego zaufania

Promocja cyfrowego świata, otwartego, zróżnicowanego i godnego zaufania
Zarządzanie Internetem, a więc ustalenie i wdrożenie reguł rządzących siecią internetową jako systemem globalnym, powinno mieć na celu zachowanie jego otwartego i zróżnicowanego charakteru, przy jednoczesnym pogłębianiu zaufania wśród użytkowników tego medium.

Francja od dawna uznaje przydatność podejścia z udziałem wielu podmiotów, uwzględniającego poszczególne państwa, sektor prywatny oraz społeczeństwo obywatelskie różnych krajów. Francja wyraziła poparcie dla takich mechanizmów zarządzania i ma w nich aktywny udział. Główne kierunki są następujące:

  • Ochrona otwartego, międzynarodowego środowiska cyfrowego}
  • Sprzyjanie dostępowi wszystkich do zróżnicowanych treści
  • Zwiększanie zaufania do Internetu

Promocja europejskiego Internetu bazującego na równowadze pomiędzy swobodami publicznymi, rozwojem i bezpieczeństwem w cyfrowym świecie

Model cyfryzacji, który Francja chce promować, wpisuje się w szersze ramy europejskie, bo jedynie Unia Europejska jest w stanie bronić i upowszechniać takie podejście na niwie międzynarodowej. Oto główne kierunki działania:

  • Zapewnić efektywną ochronę praw
  • Umocnić europejskie środowisko cyfrowe
  • Umocnić europejskie bezpieczeństwo i strategiczną autonomię w świecie cyfrowym

Zwiększenie oddziaływania, atrakcyjności i bezpieczeństwa Francji oraz francuskich podmiotów działających w dziedzinie cyfryzacji

Cyfryzacja stanowi dla Francji kolejną możliwość rozwoju, wzrostu gospodarczego i dzielenia się z innymi.

Najważniejsze jest dalsze prowadzenie już uruchomionych działań podstawowych, jak cyfrowa transformacja Państwa czy w zakresie polityki gospodarczej.

Polityka taka ma na celu uczynienie z Francji Republiki cyfrowej. Oto główne kierunki:

  • Sprawić, by Francja stała się przodującym krajem w cyfrowym świecie
  • Zagwarantować bezpieczeństwo i strategiczną autonomię Francji w cyfrowym świecie

Cyfrowy świat, w którym jej autonomia jest zapewniona, w którym jej firmy są konkurencyjne i w którym jej prawa są zachowane – oto droga dla międzynarodowej strategii Francji w dziedzinie cyfryzacji.

opublikowano 24/04/2018

Haut de page