Mapa światowych zobowiązań podjętychprzed COP21 [fr]

Mniej niż 50 dni przed rozpoczęciem paryskiej konferencji klimatycznej COP21, 149 krajów upubliczniło zobowiązania, jakie podjęły w celu ograniczenia następstw zmian klimatycznych. Zobowiązania tych krajów odnoszą się łącznie do 87% światowych emisji gazów cieplarnianych.
Ta bezprecedensowa mobilizacja jest swego rodzaju plebiscytem, który przemawia na rzecz globalnego porozumienia klimatycznego, które ma zostać zawarte w Paryżu.
W przygotowaniu jest synteza wkładów krajowych, która ma zilustrować łączny wysiłek Państw-Stron uczestniczących w negocjacjach. Zostanie ona zaprezentowana pod koniec miesiąca przez Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

opublikowano 06/11/2015

Haut de page