List otwarty ambasadorów z okazji warszawskiej Parady Równości

List otwarty ambasadorów

Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Niderlandów, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Przedstawiciela Rządu Flandrii

z okazji Parady Równości, która odbędzie się
15 czerwca 2013 roku w Warszawie

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości wyrażamy nasze wsparcie dla starań na rzecz zwiększenia społecznej świadomości spraw dotyczących społeczność LGBT w Polsce. Podkreślamy w tym kontekście nieodłączną godność osobistą każdego człowieka wyrażoną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych podstawowych wartości, wyznawanych także w Radzie Europy i Unii Europejskiej tworzących wspólnotę wartości, obliguje rządy do chronienia obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Dlatego musimy wspólną pracą tworzyć środowisko tolerancji i akceptacji. Cenimy ciężką pracę środowisk LGBT w Polsce i na całym świecie, a także pracę przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych, którzy starają się zapewnić podstawowe prawa społeczności LGBT i zakończyć dyskryminację ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Prawa LGBT to prawa człowieka i wszyscy powinniśmy je wspierać.

Jean Dunn, Ambasador Australii
Herbert Krauss, Ambasador Austrii
Raoul Delcorde, Ambasador Belgii
Ivan Del Vechio, Ambasador Chorwacji
Steen Hommel, Ambasador Danii
Jari Pekka Olavi Vilen, Ambasador Finlandii
Pierre Buhler, Ambasador Francji
Agustin Nunez Martinez, Ambasador Hiszpanii
Eugene Hutchinson, Ambasador Irlandii
Alexandra Bugailiskis,Ambasador Kanady
Loreta Zakarevičiene, Ambasador Litwy
Conrad Bruch, Ambasador Luksemburga
Christianne Caruana, Charge d’Affaires Ambasady Malty
Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Niemiec
Marcel Kurpershoek, Ambasador Niderlandów
Karsten Klepsvik,Ambasador Norwegii
Wendy Hinton, AmbasadorNowej Zelandii
Staffan Herrstrom, Ambasador Szwecji
Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
Robin Barnett, Ambasador Wielkiej Brytanii
Riccardo Guariglia, Ambasador Włoch
Koen Haverbeke, Przedstawiciel Rządu Flandrii

Inicjatorem listu jest Ambasada Królestwa Niderlandów.

Więcej informacji udziela:
Adriaan Palm, tel. 0603 961 820, adriaan.palm@minbuza.nl
Katarzyna Kolman, tel. 022 559 12 51, kasia.kolman@minbuza.nl

opublikowano 14/06/2013

Haut de page