List gratulacyjny do Prezydenta Elekta Andrzeja Dudy [fr]

Tłumaczenie z języka francuskiego

Prezydent Republiki Francuskiej

Paryż, 25 maja 2015 r.

Szanowny Panie Prezydencie Elekcie,

Jest dla mnie zaszczytem, że mogę Panu przesłać w imieniu własnym i narodu francuskiego najszczersze gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystam z tej okazji, by złożyć Panu najlepsze życzenia sukcesów w wypełnianiu tej zaszczytnej misji.

Nasze kraje są połączone wiekowymi więzami przyjaźni i wzajemnego zaufania, które rozwijają się dzięki zdeterminowanemu działaniu na rzecz odnowienia naszych stosunków. Jestem szczęśliwy mogąc kontynuować z Panem przyjacielską i owocną współpracę, którą wykuliśmy z Pana poprzednikiem.

W chwili, gdy pojawiają się coraz to nowe kryzysy u wrót naszego kontynentu, na wschodzie i na południu, nowe pokolenia oczekują, że doprowadzimy do wyłonienia się silniejszej i bezpieczniejszej Europy, zwłaszcza w dziedzinie polityki energetycznej, zdolnej do obrony swych wartości i uosabiającej nowy model zrównoważonego rozwoju wspierającego rozwój i zatrudnienie.

Francja i Polska muszą odpowiedzialnie działać wspólnie w tym kierunku. Długofalowe partnerstwa, które nas łączą w dziedzinie przemysłu, obrony i energii, bardzo się do tego przyczyniają. Pragnę, byśmy jeszcze bardziej rozwijali tę współpracę w duchu wzajemnych korzyści, i będę szczęśliwy mogąc Pana gościć w Paryżu, gdy obejmie Pan swój urząd.

Ponawiając życzenia sukcesów, proszę Pana, Panie Prezydencie Elekcie, o przyjęcie wyrazów bardzo wysokiego szacunku.

W oczekiwaniu na spotkanie (dopisek odręczny),François HOLLANDE
(-)

Jego Ekscelencja Pan Andrzej DUDA
Prezydent Elekt Rzeczypospolitej Polskiej

opublikowano 23/03/2016

Haut de page