Legia honorowa na Politechnice warszawskiej – konferencja i wystawa [fr]

W poniedziałek 4 marca 2019 r., na zaproszenie rektora Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, ambasador Francji wziął udział w wydarzeniu poświęconemu odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wsparciu udzielonemu przez Francję.

Ważnym momentem tego wieczoru było uhonorowanie osobistości związanych z tą uczelnią oraz tych jej absolwentów, którzy zostali odznaczeni francuskim orderem Legii Honorowej. W swym wystąpieniu ambasador przypomniał także o zbliżającym się stuleciu nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Francją a Polską. Podkreślił też rolę, jaką odgrywają Francuzi i Polacy w zacieśnianiu relacji dwustronnej, jak obecne tego wieczoru osoby odznaczone tym orderem.

Następnie goście mogli zwiedzić wystawę pod tytułem „Blask Legii Honorowej w Politechnice Warszawskiej” prezentującą kolekcję dra Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, specjalizującego się w historii wojskowości i falerystyce.

Politechnika Warszawska współpracuje z licznymi francuskimi uczelniami, w tym w ramach podwójnych programów na poziomie Master (z Ecole des Mines ParisTech, z ENPC ParisTech czyli Ecole nationale des Ponts et Chaussées, z IMT Atlantique…), jak i w ramach programów typu Erasmus Mundus (Ecole Centrale de Nantes, Université Aix-Marseille, Université Paul-Sabatier Toulouse III, Ecole polytechnique de l’Université de Nice Sophia Antipolis). Ponadto Politechnika Warszawska brała udział w realizacji programów badawczych w ramach Partnerstwa „Polonium” imienia Huberta Curiena (PHC).

opublikowano 11/06/2019

Haut de page