LabelFrancEducation: trwa nabór wniosków [fr]

LabelFrancEducation jest znakiem jakości w dziedzinie edukacji przyznawanym przez francuskie Ministerstwo ds. europejskich i zagranicznych szkołom z oddziałami dwujęzycznym, które prowadzą nauczania języka francuskiego w zwiększonym wymiarze godzin oraz nauczanie przynajmniej jednego przedmiotu w języku francuskim zgodnie z miejscowymi programami nauczania.

Sieć placówek wyróżnionych tym znakiem jakości liczy obecnie 285 szkół podstawowych i średnich prowadzących nauczanie dwujęzyczne w 53 krajach i obejmuje ogółem blisko 110 000 dzieci.

W Polsce znak LabelFrancEducation posiada 7 szkół.

By znaleźć się w tym gronie należy wypełnić online wniosek o przyznanie LabelFrancEducation (https://candidatures.labelfranceducation.aefe.fr/) wraz z wymaganymi dokumentami, które zostaną przekazane do Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (AEFE), a następnie zapisać dossier i wysłać je pocztą elektroniczną do odpowiedniej placówki dyplomatycznej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, służąc radą i pomocą przy wypełnianiu wniosku.

Terminy :
-  Do 8 marca 2019: przekazanie przez szkoły kompletnego wniosku on line do AEFE a następnie do placówki dyplomatycznej (fabienne.ricordel@diplomatie.gouv.fr,
roselyne.marty@institutfrancais.pl);
-  Do 12 kwietnia 2019: przekazanie przez placówkę dyplomatyczną do Francji zaopiniowanych wniosków
-  Do 4 czerwca 2019: obrady komisji międzyministerialnej
-  Między czerwcem i wrześniem 2019: ogłoszenie w drodze rozporządzenia listy szkół, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i którym nadany został LabelFrancEducation.

opublikowano 15/01/2019

Haut de page