Krakowski okręg konsularny [fr]

Terytorium Polski podzielone jest na dwa okręgi konsularne: warszawki (Dział konsularny Ambasady) i krakowski (Konsulat Generalny Francji w Krakowie).

Okręg krakowski obejmuje województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

opublikowano 27/12/2016

Haut de page