Koronawirus: zaświadczenie dot. wjazdu do Francji [fr]

W ramach walki z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone od 8 kwietnia br. ograniczenia dotyczące wjazdu na terytorium Francji (Francja terytorialna i terytoria zamorskie).

Każdy podróżny z zagranicy musi wypełnić i mieć przy sobie zaświadczenia, które można pobrać poniżej (lub na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Zaświadczenia okazuje się służbom odpowiedzialnym za kontrolę graniczną (obejmuje to także połączenia lotnicze, morskie, drogowe, kolejowe). Wymagane jest także przy przekraczaniu granic wewnętrznych, tj. przy wjeździe do francuskich terytoriów zamorskich.

I. OŚWIADCZENIE O BRAKU OBJAWÓW COVID-19

Każdy podróżny ma obowiązek posiadać przy sobie oświadczenie, w którym deklaruje zgodnie z prawdą, że nie przejawia objawów infekcji COVID-19.

OpenDocument Text - 3.6 kb
Oświadczenie o braku objawów infekcji COVID-19
(OpenDocument Text - 3.6 kb)

II. ZAŚWIADCZENIE O WJEŹDZIE DO FRANCJI

Zaświadczenie dostępne jest w 4 wariantach – do pobrania poniżej, w wersji angielskiej lub francuskiej:

Uwaga! Od 22 maja br. obowiązują nowe wzory zaświadczeń.

Przyjazd z krajów UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii...

Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z krajów Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa oraz Watykanu

🇫🇷 Francuski (PDF)
🇫🇷 Francuski
🇬🇧 Angielski
PDF - 537.4 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z UE (PDF)
(PDF - 537.4 kb)
OpenDocument Text - 22.5 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z UE
(OpenDocument Text - 22.5 kb)
OpenDocument Text - 21.3 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z UE - wersja angielska
(OpenDocument Text - 21.3 kb)

Przyjazd z państw trzecich

Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z państw trzecich

🇫🇷 Francuski (PDF)
🇫🇷 Francuski
🇬🇧 Angielski
PDF - 531.5 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z państw trzecich (PDF)
(PDF - 531.5 kb)
OpenDocument Text - 20.9 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z państw trzecich
(OpenDocument Text - 20.9 kb)
OpenDocument Text - 19.7 kb
Zaświadczenie o wjeździe do Francji metropolitalnej z państw trzecich - wersja angielska
(OpenDocument Text - 19.7 kb)

Mają prawo wjechać na terytorium Francji obywatele krajów Unii Europejskiej oraz obywatele Wielkiej Brytanii, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Andory, Monako i Szwajcarii, ich małżonkowie i ich dzieci, a także obywatele Stolicy Apostolskiej i San Marino oraz ich małżonkowie i ich dzieci, o ile zamieszkują we Francji lub przejeżdżają przez Francję tranzytem do miejsca zamieszkania.

Obcokrajowcy będący w posiadaniu ważnego dokumentu pobytowego, wliczając w to wizę długoterminową stanowiącą dokument pobytowy, mają prawo wkroczyć na terytorium Francji.

Ważność dokumentów zezwalających na pobyt we Francji została ponadto przedłużona na okres 3 miesięcy.

W ograniczonych przypadkach (w szczególności przewóz towarów), obcokrajowcy posiadający wizy krótkoterminowe będą mogli wkroczyć na terytorium Francji.

Francuzi wraz ze swymi małżonkami i dziećmi mogą oczywiście nadal wkraczać na terytorium Francji i udawać się do miejsca zamieszkania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Premiera Republiki Francuskiej nr 6149/SG z 18 marca 2020 r. dotyczące decyzji podjętych w celu walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w zakresie kontroli granicznej.

STRONA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

opublikowano 26/05/2020

Haut de page