Konsultacje obywatelskie na temat przyszłości Europy

Od początku kwietnia do końca października 2018 r. w 27 krajach europejskich odbędą się debaty i inne formy stosowania demokracji partycypacyjnej. Te szerokie konsultacje mają służyć odnowieniu więzi łączących obywateli z projektem europejskim.

Poczucie braku wpływu na decyzje podejmowane w Brukseli jest powszechne wśród europejskich społeczeństw. Liczby wymownie pokazują niezadowolenie czy też zniechęcenie obywateli.

Te okoliczności skłoniły Prezydenta Republiki Francuskiej, Emmanuela Macrona, do zaproponowania przeprowadzenia konsultacji obywatelskich.

JPEG
„Gorąco pragnę, aby wszędzie, gdzie przywódcy zdecydują się na podjęcie tej inicjatywy, w każdym państwie członkowskim, można było zorganizować konsultacje demokratyczne, podczas których obywatele naszych krajów będą dyskutować o Europie na miarę ich oczekiwań”.

Emmanuel Macron, przemówienie wygłoszone na wzgórzu Pnyks w Atenach – 7 września 2017 r.

Na posiedzeniu Rady Ministrów 14 marca 2018 r. Nathalie Loiseau, Minister ds. Europejskich francuskiego rządu, przedstawiła szczegółowy projekt konsultacji.

Od początku kwietnia do końca października 2018 roku, w 27 krajach, które zechciały włączyć się w tę inicjatywę (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa), odbędą się jednocześnie debaty i inne formy stosowania demokracji partycypacyjnej. Po to, by dotrzeć do jak największej liczby obywateli, zostaną także zorganizowane konsultacje internetowe.

Podczas panelu europejskich obywateli, który odbędzie się w dniach 5 i 6 maja br. zostaną określone wspólne ramy tematyczne.

Konsultacje odbędą się według kilku głównych reguł wspólnych dla wszystkich państw członkowskich: będą otwarte dla wszystkich obywateli, przeprowadzone z poszanowaniem zasad pluralizmu i przejrzystości.

We Francji przygotowuje się setki spotkań. Prezydent Republiki Francuskiej wział udział w pierwszych konsultacjach obywatelskich w Épinal 17 kwietnia br.

W grudniu 2018 r., w przededniu posiedzenia Rady Europejskiej, zostanie dokonane całościowe podsumowanie konsultacji na użytek szefów państw i rządów.

Gdzie można znaleźć więcej informacji ?

Na stronie www.quelleestvotreeurope.fr jest dostępna mapa oficjalnych wydarzeń, a także praktyczne wskazówki, jak zorganizować konsultacje, bieżące informacje na temat spotkań oraz treści edukacyjne na stronie internetowej partnera Toute l’Europe.eu.

opublikowano 25/04/2018

Haut de page