Konkurs « Prix Szolem Mandelbrojt » 2016 dla badaczy w zakresie nauk matematycznych [fr]

Instytut Francuski w Polsce oraz Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) organizują konkurs « Nagroda im. Szolema Mandelbrojta», w celu nagrodzenia za najlepsze badania matematyczne. Nagrodę otrzyma jeden badacz wyłoniony w wyniku konkursu.

JPEG

Do konkursu zapraszamy polskich naukowców w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF).

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2016 roku wraz z listą pięciu dowolnie wybranych swoich publikacji z dopiskiem « Kandydatura w ramach nagrody im. Szolema Mandelbrojta ».

Plakat konkursu można znaleźć w załączniku.
Więcej informacji na naszej stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/zaproszenie-dla-badaczy-w-zakresie-nauk-matematycznych-do-udzialu-w-konkursie-nagroda-im-szolema-mandelbrojta-2016/

opublikowano 06/07/2016

Haut de page