Konferencja we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej nt. „Możliwości inwestycyjnych we Francji” [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler uczestniczył 13 maja br. w konferencji zorganizowanej przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową nt. „Możliwości inwestycyjnych we Francji”. Został tam zaproszony przez prezesa Izby p. Macieja Wituckiego i jej dyrektora generalnego p. Monikę Constant.

Zwracając się do przedstawicieli polskiego biznesu, zainteresowanych możliwością inwestowania we Francji, Ambasador wskazał na ułatwienia, jakie Francja przewiduje dla nowych inwestycji zagranicznych. Wspomniał na przykład o odpisie podatkowym sprzyjającym konkurencyjności i zatrudnieniu (CICE), o odpisie podatkowym na badania (CIR), o karcie „kompetencje i talenty” czy też o tworzeniu klastrów przemysłowych. Wskazał także na rolę, jaką może odgrywać Ambasada Francji w promowaniu Francji w Polsce, jak na przykład poprzez takie właśnie konferencje.

Francja jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów europejskich pod względem takich inwestycji w branży przemysłowej, podobnie jeśli chodzi o amerykańskie inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. Według najświeższych danych (za rok 2012), Francja jest na czwartym miejscu gdy chodzi o skumulowaną wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

We Francji działa obecnie 69 firm polskich, które uzyskują obroty łączne w kwocie blisko 300 milionów euro, co znowu stawia Francję w bardzo korzystnym położeniu w porównaniu z innymi europejskimi sąsiadami.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

opublikowano 16/05/2014

Haut de page