Konferencja prasowa nt. obchodów Dni Frankofonii [fr]

Wypowiedź Ambasadora Francji podczas konferencji prasowej
na temat obchodów w marcu Dnia Frankofonii

(Teatr Polski, Sala Kameralna, poniedziałek 25 lutego 2013 r.)

Panie Dyrektorze, drogi Andrzeju Seweryn,

Panie Delegacie Wspólnoty Walonia-Bruksela,

Panie Chargé d’Affaires Demokratycznej Republiki Konga, który to kraj przewodzi obecnie na forum Frankofonii,

Pani Przedstawicielko polskiego Ministerstwa Sportu,

Szanowni Koledzy,

Drodzy francuskojęzyczni i frankofilscy Przyjaciele,

Szanowni Państwo,

Spotykamy się dziś by zapowiedzieć czekające nas w Polsce wydarzenia w związku z Międzynarodowym Dniem Frankofonii, obchodzonym co roku 20 marca. Właśnie 20 marca 1970 roku w Niamey, w Nigrze, powstała Agencja Współpracy Kulturalnej i Technicznej, przekształcona następnie w Międzynarodową Organizację Frankofonii, której akronim O.I.F (pochodzący od nazwy francuskiej) stał się od tamtej pory znany i rozpoznawalny na całym świecie. Międzynarodową Organizacją Frankofonii kieruje obecnie pan Abdou Diouf, były Prezydent Senegalu.

Fakt, że dzisiejsza zapowiedź miesiąca Frankofonii w Polsce odbywa się w Teatrze Polskim ma dla mnie niezwykle symboliczne znaczenie. Dyrektorem tego teatru jest bowiem Pan Andrzej Seweryn, światowej sławy aktor, tak szczególnie związany z językiem francuskim, a do tego honorowy członek paryskiej Comédie Française. Tak więc mówienie o różnorodności językowej i kulturalnej w tym prestiżowym miejscu, gdzie powstają dzieła sztuki, a zarządzanym z takim talentem i z taką żarliwością przez Pana Andrzeja Seweryna, jest szczególną przyjemnością i zaszczytem.

W czasach, kiedy stwierdza się - nieraz z ubolewaniem - pewną hegemonię języka angielskiego, wydaje mi się istotne podkreślenie znaczenia francuskojęzycznej wspólnoty na świecie oraz wartości, które tę wspólnotę zespalają.

Międzynarodową Organizację Frankofonii tworzy 57 państw i rządów, liczy ona także 20 państw o statusie obserwatorów, ze wszystkich 5 kontynentów. Reprezentuje ona ponad 220 milionów osób posługujących się na co dzień językiem francuskim, z czego 60% w wieku poniżej 30 lat. Szacuje się, że w roku 2050 tych osób będzie 700 milionów, z czego 80% na kontynencie afrykańskim.

Wartości, za jakimi opowiada się ta Organizacja, to wartości uniwersalne, jak demokracja i prawa człowieka. Walka w obronie tych wartości jeszcze długo będzie musiała się toczyć.

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii przyjęła również jako cel zachowanie niezwykłej różnorodności, w jakiej wyraża się na świecie kultura związana z językiem francuskim. Jest to wyzwanie, któremu staramy się sprostać w naszej codziennej pracy, zarówno w naszych placówkach dyplomatycznych na świecie , w murach instytutów kulturalnych, a także w licznych stowarzyszeniach prowadzonych przez osoby przekonane o wadze tego wyzwania.

Cieszy mnie niezmiernie, że w tym roku szereg ambasad krajów frankofońskich podjęło inicjatywę wspólnego realizowania programu poświęconego Frankofonii, z całym bogactwem jej wielu postaci. Jest to podejście modelowe i mam nadzieję, że stanowi zapowiedź dalszej współpracy, która będzie mogła się rozwijać z każdym rokiem, z udziałem naszych polskich partnerów.

Godne świętowanie Międzynarodowego Dnia Frankofonii ma bowiem szczególny sens w Polsce, która od 1997 roku ma status obserwatora w Międzynarodowej Organizacji Frankofonii i która jest od wieków krajem nacechowanym frankofilią, z głęboko zakorzenionym przywiązaniem do naszego wspólnego języka, czyli do francuskiego.

O ile otwarcie się tego kraju w naturalny sposób łączyło się ze zwiększonym zainteresowaniem dla angielskiego i innych języków, jak niemiecki czy hiszpański, o tyle francuski język i kultura pozostały elementem polskiego krajobrazu. Francuski zajmuje bowiem czwarte miejsce wśród języków obcych nauczanych w szkołach, uczy się go 177 000 uczniów, a wśród nich 4 000 uczęszcza do francuskojęzycznych oddziałów dwujęzycznych. W polskich uczelniach ponad 20 000 studentów wybiera lektorat z języka francuskiego, chcąc poznać ten język albo doskonalić jego znajomość.

Instytut Francuski w Polsce oraz sieć placówek Alliance Française prowadzą co roku kursy języka francuskiego dla ponad 8 000 słuchaczy. Również Wspólnota Walonia-Bruksela włączyła się w realizację ambitnego programu wsparcia dla nauczania francuskiego na Śląsku.

Mógłbym rzecz jasna mnożyć przykłady i przytaczać liczby, ale nie na tym rzecz polega. Moim zdaniem liczy się bowiem również i to, że oferta artystyczna związana z językiem francuskim nadal znajduje odzew w polskim krajobrazie kulturalnym. Państwa dzisiejsza obecność świadczy właśnie o wciąż żywym zainteresowaniu polskiej publiczności dla tej różnorodnej i ambitnej twórczości.

Wybitny francuski językoznawca Dominique Wolton, który niedawno był w Polsce, stwierdza, że tym, co nas buduje, jest kultura. Ze swej strony dodam, że język, a właściwie wszystkie języki są czymś, co również nas buduje i co nas jednoczy w całej naszej różnorodności. Wśród wszystkich języków świata, język francuski należy do tych o najdonioślejszym znaczeniu. Jestem przekonany, że takim pozostanie, a to dzięki zaangażowaniu tych, którzy uczą francuskiego, jak i tych, którzy się go uczą.

Dziękując Państwu za uwagę przekazuję z przyjemnością mikrofon Panu Franckowi Pezza, delegatowi Wspólnoty Walonia-Bruksela na Polskę, który przedstawi szczegóły proponowanego programu marcowych obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii.

opublikowano 26/02/2013

Haut de page