Konferencja prasowa dot. projektu ECO-MIASTO 2016 [fr]

Przemówienie Ambasadora Francji
podczas konferencji prasowej
dot. projektu ECO-MIASTO 2016
29 czerwca w Ambasadzie FrancjiPanie Prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (Pan Andrzej Kraśnicki),
Panie Prezesie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Pan Kazimierz Kujda),
Panie Dyrektorze Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Warszawy (Pan Leszek Drogosz),
Pani Dyrektor Krajowej Agencji Poszanowania Energii (Pani Karolina Loth-Babut)
Państwo Dziennikarze,
Drodzy Partnerzy,
Drodzy Państwo,


Mam przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na dzisiejszej inauguracji czwartej edycji ECO-MIASTO. Ta inicjatywa, zapoczątkowana w 2013 roku przez Ambasadę Francji, ma w zamyśle wspieranie polskich miast w działaniach podejmowanych w ramach transformacji ekologicznej. ECO-MIASTO jest przede wszystkim symbolem zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z ociepleniem klimatu.

W zeszłym roku uczyniliśmy kolejny krok w tym kierunku goszcząc w grudniu w Paryżu konferencję klimatyczną COP21, której Francja pozostanie przewodniczącą do końca obecnego roku. Ten historyczny szczyt doprowadził do jednogłośnego przyjęcia przez 195 krajów pierwszego globalnego Porozumienia Klimatycznego. Prezydent Republiki Francuskiej François Hollande ratyfikował to porozumienie 15 czerwca tego roku, dzięki czemu Francja jest pierwszym krajem uprzemysłowionym, który wypełnił procedurę przyjmowania tego Porozumienia, co napawa nas wielką dumą.

Jak Państwo wiedzą, Porozumienie Paryskie ma na celu ograniczenie wzrostu temperatury średniej do wartości poniżej dwóch stopni Celsjusza do końca tego wieku. Sukces tego zamierzenia zależy oczywiście od działań podejmowanych na poziomie lokalnym. To właśnie w miastach tkwią konkretne środki działania, dzięki kompetencjom spoczywającym w rękach merów, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Transport, mieszkalnictwo czy energia są dziedzinami, w których można znaleźć innowacyjne rozwiązania.

Dlatego też, z inicjatywy miasta Paryża na marginesie COP21 odbył się „szczyt prezydentów miast”. Wzięło w nim udział ponad tysiąc prezydentów miast z całego świata, a wśród nich Prezydent Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przy tej okazji samorządowcy z całego świata nadali formalny charakter swym zobowiązaniom przyjmując i podpisując wspólną deklarację polityczną, w której poruszono wszystkie aspekty walki z ociepleniem klimatu: zmniejszanie emisji, przystosowywanie budowli i infrastruktury, a także finansowanie tych działań. Samorządowcy zobowiązali się do popierania współpracy i wymiany doświadczeń między miastami.

Nasza Ambasada działa w tym samym duchu od 2013 roku zachęcając polskie miasta do wprowadzania zrównoważonej polityki miejskiej i do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie w ramach projektu ECO-MIASTO.

Stąd w ramach tego projektu od trzech lat organizujemy seminaria, podczas których samorządy terytorialne Francji i Polski dzielą się dobrymi praktykami i konkretnymi rozwiązaniami. W tym roku we wrześniu i październiku odbędą się cztery takie seminaria, które dotyczyć będą następujących tematów: zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi, gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków oraz zrównoważona mobilność.

Ogłosimy również pierwszego lipca wielki konkurs mający wyróżnić polskie gminy i miasta najbardziej zaangażowane na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapraszam wszystkie miasta, niezależnie od ich wielkości, do zgłoszenia udziału w konkursie. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.eco-miasto.pl.

Niezależne jury złożone z polskich ekspertów instytucji publicznych, dziennikarzy i przedstawicieli uczelni wyższych zbierze się jesienią w Ambasadzie, by wybrać polskie miasta, które wykazały się największym zaangażowaniem w czterech kategoriach branych w tym roku pod uwagę: gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zrównoważona mobilność, zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi.

W każdej z tych kategorii zostaną wyróżnione dwa miasta: jedno liczące ponad sto tysięcy mieszkańców, a drugie mające mniej niż sto tysięcy mieszkańców. Jesienią tego roku ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do Ambasady, gdzie zostaną im wręczone nagrody. Oprócz trofeum ECO-MIASTO, laureaci mogą również otrzymać nagrody od naszych partnerów.

Wsparcie francuskich przedsiębiorstw przypomina o istotnym znaczeniu partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. Francuskie przedsiębiorstwa są ważnymi uczestnikami transformacji energetycznej we Francji i w innych krajach, w których działają, dzięki prowadzonej polityce odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz innowacyjnym technologiom, które tworzą i stosują.

Pragnę podziękować gorąco przedsiębiorstwom wspierającym ECO-MIASTO: Renault Polska, SAUR, grupie EDF-EDF Polska, TIRU i DK Energy oraz Saint-Gobain, wiernym partnerom naszego projektu. W tym roku dołączył do nas nowy partner, fundacja LafargeHolcim, która przeprowadzi akcję edukacyjną i uczuli najmłodszych na wyzwania zrównoważonego rozwoju. Również w tym roku zostanie zorganizowany konkurs dla szkół, gimnazjów i liceów.

ECO-MIASTO nie cieszyłoby się taką popularnością bez aktywnego wsparcia ze strony naszych polskich partnerów instytucjonalnych. Dlatego też pragnę serdecznie podziękować Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii, naszym wiernym partnerom od wielu lat. Dziękuję również Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Rozwoju i Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej. Dziękuję także „Partnerstwu dla Klimatu” miasta Warszawy, Związkowi Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i europejskiej sieci URBACT. Nie zapominam o Alliance Française i Instytucie Francuskim, które w tym roku stały się naszymi pełnoprawnymi partnerami.

Dziękuję wreszcie Panu Andrzejowi Kraśnickiemu, Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który uczynił nam zaszczyt zgadzając się pełnić funkcję Ambasadora ECO-MIASTO w roku olimpijskim. Panie Prezesie, Pana osobiste zaangażowanie na rzecz ekologii jest godne podziwu i pragnę jeszcze raz gorąco Panu podziękować za przyjęcie naszej propozycji. Oddaję teraz Panu głos.

opublikowano 30/06/2016

Haut de page