Konferencja nt. zmian klimatycznych oraz najnowszego raportu IPCC odbyła się w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii [fr]

W poniedziałek 3 listopada br. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler wraz z Ambasadorem Niemiec, Rolfem Nikelem i Sarah Tiffin, Pierwszym Radcą Ambasady Wielkiej Brytanii, spotkali się na konferencji zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk.
Obrady zostały poświęcone zmianom klimatu. Piąty raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) przy ONZ został opublikowany wiosną tego roku. Wnioski końcowe, oczekiwane przez naukowców, prasę i społeczeństwo na całym świecie nie były zaskoczeniem, ale nie pozostawiają żadnych wątpliwości: działalność człowieka, wzrost emisji CO2 do atmosfery są przyczyną obserwowanych obecnie zmian klimatu.

W spotkaniu w Polskiej Akademii Nauk uczestniczyli pracownicy naukowi, decydenci, przemysłowcy, dziennikarze. Prezes PAN, prof. Michał Kleiber otwierając obrady przypomniał wyzwania związane z klimatem.

JPEG - 46.9 kb
Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN

JPEG

Następnie wykład wygłosiła dr Valérie Masson-Delmotte, klimatolog, reprezentująca Francję.

JPEG - 96.8 kb
dr Valérie Masson-Delmotte, klimatolog
JPEG - 63.5 kb
Sarah Tiffin, Pierwszy Radca Ambasady Wielkiej Brytanii, dr Valérie Masson-Delmotte i Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce

Po czym wywiązała się dyskusja między naukowcami: Niemcy reprezentował prof. Urlich Cubasch z Instytut Meteorologii Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Wielką Brytanię, prof. James Fergusson Skea, z Imperialnego Kolegium w Londynie, natomiast Polskę, prof. Zbigniew W. Kundzewicz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.

Wszyscy naukowcy byli zgodni, że zmiany klimatu będą pogłębiać się, jeśli państwa nie zdołają osiągnąć porozumienia w sprawie globalnej polityki zmierzającej do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Sprawa jest wyjątkowo poważna i wymaga znalezienia rozwiązań politycznych, ale także tych, dotyczących przemysłu na miarę zagrożeń dla mieszkańców całej naszej planety. W przyszłym roku, pod egidą ONZ, odbędzie się w Paryżu dwudziesta pierwsza Konferencja Stron „COP 21”. Będzie ona kontynuacją konferencji „COP 19”, która obradowała w Warszawie w listopadzie ub.

Przypomnijmy jeszcze, że 23 października br. Ambasadorowie Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii opublikowali w „Rzeczpospolitej” wspólny artykuł poświęcony tej tematyce oraz, że Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do działań zapobiegających zmianom klimatu.

JPEG - 47.2 kb
Rolf Nikel, Ambasador Niemiec, Zabrał głos w imieniu trzech ambasad uczestniczących w konferencji.

opublikowano 13/01/2015

Haut de page