Konferencja notariuszy w Ambasadzie Francji [fr]

Pan Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, przyjął 20 września w sali zebrań Ambasady grupę pięćdziesięciu Francuzów mieszkających w Polsce, którzy przybyli na konferencję notariuszy. Celem konferencji, w której uczestniczyli Pan Gilles Krowicki, notariusz w Ferté-sous-Jouarre, delegat Conseil Supérieur du Notariat (Wysokiej Rady Notarialnej) na Polskę, Pani Violetta Tomala, notariusz z Kielc, i pan Tomasz Kot, notariusz z Krakowa, było poinformowanie francuskiej społeczności żyjącej w Polsce o przepisach związanych z zawieraniem małżeństw, pełnomocnictwami, spadkami zagranicznymi, o użyteczności formalności notarialnych, jak również wskazanie możliwości oferowanych w krajach Unii Europejskiej przez miejscowy notariat.

JPEG - 162 kb
Od lewej : Ambasador Francji, Pan Pierre Buhler, notariusze Pan Gilles Krowicki, Pani Violetta Tomala, Pan Tomasz Kot

opublikowano 26/09/2013

Haut de page