Konferencja historyków w Wilanowie poświęcona stosunkom francusko-polskim [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler uczestniczył 16 października br. w otwarciu konferencji historyków poświęconej francusko-polskim stosunkom kulturalnym od końca XVI do końca XIX w. Konferencja odbywa się w Muzeum w Wilanowie w dniach 16-18 października br.

Po powitaniu francuskich i polskich historyków przez Pana Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum w Wilanowie, Pan Ambasador wygłosił przemówienie na temat aktualnego stanu stosunków francusko-polskich (kliknąć przemówienie w j.fr.). Ambasador podziekował prof. Michelowi Figeac’owi i prof. Jarosławowi Dumanowskiemu za organizację tej wyjątkowej konferencji. Profesor Gradvohl, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, który sam jest historykiem, przedstawił krótko współpracę między naszymi krajami. Ambasador Francji objął patronatem Konferencję, która została zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Bordeaux-Montaigne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum w Wilanowie.

JPEG - 71.4 kb
Wystąpienie Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum w Wilanowie
JPEG - 72.2 kb
Przemówienie Ambasadora Francji Pierre’a Buhlera
JPEG - 68.1 kb
Wystąpienie prof. Paula Gradvohla, dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
JPEG - 73.7 kb
Prof. Jarosław Dumanowski i prof. Michel Figeac

Naukowcy dyskutowali o wydarzeniach społecznych, które miały miejsce we Francji lub Polsce w ciągu 300 lat, od końca XVI wieku do końca XIX wieku, i o znaczących postaciach tego okresu. Dla tych wybitnych naukowców konferencja stała się okazją do dwudniowej specjalistycznej dyskusji w języku francuskim na liczne tematy.

Cztery serie debat poświęconych królowym pochodzącym z Francji (Louise-Marie de Gonzague i Marie-Casimire de Lagrange d’Arquien), francuskim przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym w Polsce, Henrykowi, dziedzicowi korony francuskiej, który został królem Polski, stały się okazją do skonfrontowania opinii elit naszych krajów o swych partnerach. Konferencja pozwoliła historykom z Uniwersytetu Paris-Sorbonne, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Warszawie i Uniwersytetu Paris-Nanterre, przedstawić w żywy sposób na licznych przykładach tematy bardzo specjalistyczne, dotyczące dyplomacji, apartamentów królowej, rejestrów parafialnych, obrazu Ludwika XVI i Stanisława Poniatowskiego w międzynarodowej prasie francuskojęzycznej. Wszystkie wystąpienia potwierdziły bogactwo kontaktów utrzymywanych przez nasze kraje europejskie, które przez 1000 lat wspólnej historii nigdy nie walczyły ze sobą.

opublikowano 12/01/2015

Haut de page