Konferencja „Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie Polaków”

Szanowni Państwo,

Witam Państwa w Ambasadzie Francji, która gości dziś organizowaną przez Business France konferencję „Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie Polaków”. Cieszę się z Państwa obecności.

Problematyka zdrowia w środowisku miejskim ma dziś kluczowe znaczenie w Europie. Wszystkie duże miasta europejskie muszą co roku zmierzyć się z bardzo poważnym problemem okresowych szczytów zanieczyszczenia.

Miasta na zachodzie Europy są najbardziej dotknięte plagą zanieczy
szczenia dwutlenkiem azotu (Paryż, Stuttgart, Monachium, Marsylia, Ateny, Rzym…). Bardziej nasłonecznione rejony południa Europy borykają się z kolei z problemem ozonu, zwłaszcza wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego, jak we Włoszech (Genua, Mediolan, Parma…), w Hiszpanii (Madryt), w Grecji (Ateny).

Polska także mierzy się z tym poważnym problemem zdrowia publicznego, jako że trzydzieści trzy z pięćdziesięciu europejskich miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, to polskie miasta. Tu problem wynika przede wszystkim z systemów ogrzewania.

Wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie, wzrost niektórych zachorowań oraz liczba przedwczesnych zgonów są niepokojące.

Chodzi więc o temat kluczowy i wyjątkowo przekrojowy, ponieważ dotyczy polityk globalnych, takich jak europejska transformacja energetyczna. Uczestniczą w tym zakresie podmioty z różnych środowisk:

- rządy, które wdrażają polityki publiczne na szczeblu europejskim i krajowym,

- środowiska lekarskie, których zadaniem jest ograniczanie śmiertelności wywołanej zanieczyszczeniami powietrza,

- przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do opracowywania rozwiązań nieszkodzących środowisku i wdrażania najnowszych technologii, włącznie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na rzecz ochrony zdrowia.

Na poziomie europejskim normy sanitarne określane są przez dyrektywy. Wynika z nich obowiązek monitorowania jakości powietrza, informowania ludności o jakości powietrza, przestrzegania ustalonych norm zdrowotnych, wdrażania ustalonych planów działań.

We Francji powstał krajowy system monitorowania jakości powietrza. Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Solidarnej ustala przepisy dotyczące monitorowania konkretnych zanieczyszczeń i koordynuje ich wykonywanie. Każdego roku publikuje krajowy raport o jakości powietrza i opracowuje Krajowy Plan Monitorowania Jakości Powietrza (PNSQA).

W Polsce władze także mają świadomość szkód powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza i inwestują w rozwiązania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza.

To dobry moment, by poszukać w tym zakresie obszarów współpracy pomiędzy naszymi krajami i wymienić się doświadczeniami.

Ochrona zdrowia przed zanieczyszczeniem powietrza musi być częścią wspólnej agendy, w ramach pozytywnej strategii partnerskiej, zarówno pomiędzy władzami publicznymi jak i przedsiębiorcami.

Ogólniej mówiąc, dzisiaj świat staje w obliczu rewolucji ekologicznej; to oznacza przede wszystkim walkę o klimat i zrównoważony rozwój.

W tej perspektywie, są trzy kierunki dla powodzenia działań:

→ zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,

→ zwiększenie efektywności energetycznej (najniższy bilans dwutlenku węgla)

→ promowanie energii odnawialnych.

Tak jak w przypadku każdej rewolucji będą niestety wygrani i przegrani. Polska i Francja a bardziej ogólnie Europa muszą znaleźć się po stronie wygranych. Takie jest życzenie i pragnienie, które wypowiadam dzisiaj przed Państwem.

Życzę Państwu owocnych obrad i dyskusji.

opublikowano 13/11/2019

Haut de page