Konferencja : Zagraniczne Związki Solidarności 1980-1990 [fr]

W środę 16 maja 2018 Ambasador Francji otworzył konferencję naukową, zorganizowaną przez Uniwersytet w Lille i Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, poświęconą pomocy otrzymanej z zagranicy przez związek „Solidarność”. Spotkanie zostało przygotowane przy wsparciu ze strony Instytutu Francuskiego w Polsce.

JPEG
- Przemówienie ambasadora

Naukowcy z obydwu instytucji oraz członkowie Solidarności, biur koordynacyjnych NSZZ Solidarność za granicą przedstawili wyniki swoich prac badawczych. Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem świadczącym o bogatej współpracy uniwersyteckiej między Francją i Polską.

Spotkanie było też okazją do przypomnienia historii polskiego związku zawodowego, którego utworzenie i rozwój były jedną z pierwszych spraw europejskich łączących w tej samej nadziei Wschód i Zachód kontynentu. Ambasador podkreślił, w jakim stopniu ten ruch był wspólnym doświadczeniem historycznego dążenia niemającego precedensu.

Francja i francuskie związki zawodowe przyłączyły się do walki prowadzonej przez Solidarność.

Ambasador przy okazji konferencji przypomniał, że niewiele narodów było tak głęboko zaangażowanych w udzielanie wsparcia polskiemu związkowi, jak to czynili Francuzi.

opublikowano 07/01/2019

Haut de page