Konferencja: Stosunki szczególne? Zbieżność francusko-polskich interesów od czasów Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce do wizyty Charles’a de Gaulle’a w 1967 r. [fr]

24 września 2021 r., w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, Ambasador Francji zainaugurował konferencję poświęconą historii stosunków francusko-polskich w latach 1917-1967. Została zorganizowana w ramach obchodów stulecia Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej, z udziałem przedstawicieli Fundacji Charles’a de Gaulle’a oraz Stowarzyszenia Odznaczonych Legią Honorową i Narodowym Orderem Zasługi. Punktem kulminacyjnym dnia była seria dyskusji panelowych, którym przewodniczyli Małgorzata Grąbczewska, Tomasz Schramm i Lech Maliszewski.

JPEG

Referaty pozwoliły odkryć nieznane dotąd bogactwo stosunków francusko-polskich poprzez wyróżnienie czterech okresów relacji dwustronnych: początków sojuszu politycznego i współpracy wojskowej pod koniec I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, jako przełomowego momentu zbliżenia, niewykorzystanych szans w latach 1920 i 1930 oraz odnowienia relacji w okresie prezydentury Charlesa de Gaulle’a.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG

Ambasador przypomniał o znaczeniu wspólnej polsko-francuskiej pamięci i konieczności przekazywania jej kolejnym pokoleniom. Mówił w szczególności o niedawnej publikacji dwujęzycznej książki „Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917-1924”, ważnego projektu wspieranego przez Ambasadę Francji, która opisuje wspólną historię wojskową, od utworzenia francuskiej Misji Wojskowej do wojny polsko-bolszewickiej. Następnie mówił o ważnej roli, jaką w historii stosunków dwustronnych obu krajów odegrał generał de Gaulle, najpierw jako oficer francuskiej misji wojskowej, a później jako głowa państwa podczas oficjalnej wizyty w Polsce w 1967 roku. „Wysoko ceniony przez Polaków”, Charles De Gaulle jest, według niego, „postacią cieszącą się obustronnym uznaniem, ogniwem przyjaźni między naszymi narodami”.

Swoje wystąpienie zakończył przywołując słowa prezydenta Macrona wypowiedziane podczas jego wizyty w lutym 2020 r.: „Nasze dwa narody, które w tysiącletniej historii europejskich wojen nigdy nie walczyły ze sobą, są w rzeczywistości sobie bardzo bliskie. Łączy nas to samo żarliwe dążenie do wolności. Łączy nas to samo mocne przywiązanie do ziemi, przywiązanie do ideałów. Łączy nas również przekonanie o znaczeniu historii i narodu”.

opublikowano 15/10/2021

Haut de page