Konferencja „Smart Citizen”, 28 października 2014 [fr]

Szanowni Prezydenci polskich miast i przedstawiciele samorządów lokalnych,
zanowni prelegenci i uczestnicy konferencji „Smart Citizen”,

Cieszę się, że mogę dokonać uroczystego otwarcia francusko-polskiej konferencji tematycznej „Smart Citizen”. Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za przyjęcie naszego zaproszenia.

Jak Państwu wiadomo, celem nowej strategii Komisji Europejskiej „Europa 2020 (dwa tysiące dwadzieścia)” jest wspieranie rozwoju najlepszych usług dla obywateli, przy wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych. Inteligentne miasto jest miejscem, gdzie tradycyjne sieci i usługi świadczone na rzecz mieszkańców stały się, dzięki nowym technologiom, bardziej sprawne i efektywne.

Zgodnie z tą wizją, Unia Europejska inwestuje w badania naukowe i innowacje w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Po to, by przyspieszyć wdrożenie tych rozwiązań, Komisja Europejska zainicjowała „Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Inteligentnych Miast i Gmin”, które ma skłonić wszystkie europejskie miasta, wiodących partnerów przemysłowych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie do lepszego połączenia europejskich obszarów miejskich z sieciami teleinformatycznymi.

Koncepcja « smart city » wykracza poza samo stosowanie nowych technologii. Oznacza także interaktywne i reaktywne zarządzanie miastem, bezpieczniejszą przestrzeń publiczną a także zaspokajanie potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Wdrożenie rozwiązań, które mają sprawić, że miasta staną się bardziej inteligentne jest priorytetowym przedmiotem innowacji francuskich przedsiębiorstw. Posiadają one specjalistyczną wiedzę i dotychczas pomyślnie zrealizowały wiele projektów we Francji oraz w innych krajach europejskich. Projekty te są związane z monitoringiem środowiskowym, inteligentnymi systemami transportowymi – zarządzaniem przepływem pasażerów – czy też inicjatywami mającymi ułatwić życie obywateli poprzez wprowadzenie miejskiej karty wielofunkcyjnej – karty transportu miejskiego, legitymacji studenckiej czy uczniowskiej, karty bibliotecznej i karty wstępu do muzeów. Karta ta wyposażona jest w technologie pozwalające analizować i przetwarzać ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym – Big Data – w dobie coraz powszechniejszego wykorzystania urządzeń połączonych z siecią.

Oczywiście polskie władze są żywo zainteresowane problematyką miast połączonych z siecią teleinformatyczną. Przyjmując strategię „Europa 2020 (dwa tysiące dwadzieścia)”, Polska zobowiązała się osiągnąć ambitne cele ustalone na szczeblu europejskim. Cele te, zostały wpisane do Strategii Rozwoju Kraju 2020 (dwa tysiące dwadzieścia) i programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014-2020 (dwa tysiące czternaście – dwa tysiące dwadzieścia)”, mają zastosowanie do rozwoju e-administracji - sprawny i łatwy dla wszystkich polskich obywateli system dostępu – a także do rozwoju szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju zaawansowanych usług cyfrowych. Chodzi także o reintegrację osób starszych oraz niepełnosprawnych w aktywnym i mobilnym społeczeństwie.

Program operacyjny „Polska cyfrowa na lata 2014-2020 (dwa tysiące czternaście – dwa tysiące dwadzieścia)” wprowadzi także innowacyjne rozwiązania zmierzające do polepszenia funkcjonowania infrastruktury. Kilka miliardów euro z funduszy europejskich zostanie przyznane na te cele na poziomie lokalnym.

Zatem można obiektywnie stwierdzić, że nasze dwa kraje mają podobne interesy, by współpracować w tej dziedzinie.

O dynamice tej współpracy i dążeniu do partnerstwa świadczy także obecność tutaj znakomitego audytorium. Korzystam z okazji, by podziękować przedstawicielom polskich samorządów lokalnych, obecnym wśród nas:

Wiceprezydentowi Tarnowa, panu HENRYKOWI SŁOMKA-NAROŻAŃSKIEMU,

Wiceprezydentowi Gliwic, panu KRYSTIANOWI TOMALI

a także licznie przybyłym przedstawicielom urzędów miejskich z całej Polski, którzy zainteresowali się naszą inicjatywą i przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w dyskusjach, które organizujemy na temat obywateli posiadających dostęp do sieci teleinformatycznych.

Dziękuję także niezależnym prelegentom, którzy przybyli, by podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem:
panu RAFAŁOWI SUKIENNIKOWI z Departamentu Rozwoju Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

panu JANUSZOWI RÓŻYCKIEMU, Dyrektorowi Wydziału Informatyzacji Urzędu Miasta Tarnowa,

panu BOGUSŁAWOWI PROKOPOWI, Dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białymstoku,

a także specjalistom reprezentującym wyższe uczelnie:

panu profesorowi ANDRZEJOWI SOBCZAKOWI ze Szkoły Głównej Handlowej,

panu ALBERTOWI SITKOWI, ekspertowi z Zespołu Bezpieczeństwa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

panu ANDRZEJOWI TADYCHOWI, kierownikowi Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Elektronicznej Legitymacji Studenckiej przy Politechnice Poznańskiej.

Nasi prelegenci posiadają specjalistyczną wiedzę - w całym jej bogactwie i różnorodności - zatem mogę zapewnić Państwa, że nie będą rozczarowani tym wszystkim, co zostanie tutaj za chwilę przedstawione.

Chciałbym podziękować organizatorom dzisiejszego spotkania: Misji Ekonomicznej Ubifrance w Warszawie oraz działającym w Polsce oddziałom przedsiębiorstw francuskich: BULL, INGENICO i OBERTHUR, za zaangażowanie w przygotowanie konferencji, by dzisiejsze spotkanie przebiegło pomyślnie i przyniosło wymierne korzyści naszym dwóm krajom. Pod koniec dnia będą mogli Państwo porozmawiać z przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw.

Pozostaje mi życzyć, by dzisiejsza konferencja przyczyniła się do budowania długotrwałej współpracy w dziedzinie tak istotnej dla naszych społeczeństw, jaką jest wykorzystanie nowych technologii w służbie obywatelom.

Życzę Państwu owocnych obrad.

opublikowano 28/10/2014

Haut de page