Konferencja PPP (20 marca 2015) [fr]

Szanowny Panie Robercie Kałuża, Dyrektorze Departamentu Wsparcia Projektów PPP w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Szanowny Panie Ambasadorze Zjednoczonego Królestwa Robinie Barnett, drogi kolego
Szanowni Państwo,

Cieszę się ogromnie, że mogę być tutaj na konferencji, którą organizujemy wspólnie z Ambasadą Brytyjską pod honorowym patronatem polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Poprzez dzisiejszą inicjatywę kontynuujemy pracę rozpoczętą przed wieloma laty a polegającą na promowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”). Potwierdzamy podjęte przez nas wówczas zobowiązanie do propagowania tej nowoczesnej formuły, dostosowanej do wyzwań, którym muszą stawiać czoło władze publiczne w całej Europie. Cieszę się, że za chwilę francuscy eksperci będą mogli zabrać głos i przedstawić Państwu przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego, projekty zwieńczone sukcesem zarówno we Francji jak i w Polsce. Zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, że zatrzymam się krótko na aspektach, które przesądzają o wyjątkowych zaletach tego rozwiązania.

Na początku przykład Francji,

Partnerstwo publiczno-prywatne zostało wprowadzone we Francji w dwa tysiące czwartym roku. Dziesięć lat później zajmuje kluczowe miejsce w obszarze infrastruktury. Projekty realizowane według tej formuły stanowią ponad 5% rocznej kwoty wartości zamówień publicznych, czyli blisko siedem miliardów euro. Od tego czasu, dzięki temu partnerstwu wykonano ponad pięćset projektów, w tym nową siedzibę ministerstwa obrony, w której latem tego roku będzie pracować dziesięć tysięcy (10 000) pracowników wojskowych i cywilnych na czterystu tysiącach metrów kwadratowych (400 000 m²) powierzchni biurowej, budynki ministerstwa rozmieszczono na szesnastohektarowej działce (16 hectares).

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku wszelkich innowacyjnych rozwiązań, nie brakuje krytyków, ale dla zdecydowanej większości praktyków i obserwatorów, instrument PPP pozostaje elastycznym i skutecznym środkiem pozwalającym rozwiązać problemy techniczne, gospodarcze i prawne inwestycji długoterminowych.

Jego główną zaletą jest charakter globalny: pozwala uwzględnić w jednej umowie projektowanie, finansowanie, budowę i utrzymanie infrastruktury. Z jednej strony, daje to głównemu wykonawcy dużą swobodę w relacjach z dostawcami i, jeszcze przed wykonaniem inwestycji, umożliwia określenie wymagań dotyczących zarządzania infrastrukturą i jej utrzymania, a także dywersyfikację ryzyka. Z drugiej strony, obecność prywatnego partnera powoduje podniesienie wskaźników rentowności projektu i lepsze wykorzystanie narzędzi finansowych. Zatem więzy między władzami publicznymi i ich prywatnym partnerem, oparte na zaufaniu, zbudowane są na logice relacji korzystnej dla obu stron, na której - w ostatecznym rozrachunku - zyskują przede wszystkim użytkownicy.

Ponadto, zastosowanie mechanizmu wyrównawczego w trakcie finansowania projektu stanowi oczywistą korzyść ekonomiczną.
Wreszcie, partnerstwo publiczno-prywatne jest formułą, która niesie ze sobą wiele pozytywnych efektów zewnętrznych dla lokalnej społeczności.

Umowa partnerstwa dotycząca efektywności energetycznej, zawarta między francuskim departamentem La Manche i przedsiębiorstwem „EDF DK énergie” jest doskonałym przykładem takich konkretnych korzyści. Za chwilę pomysłodawcy tego projektu opowiedzą o nim Państwu szczegółowo: jako trzecia umowa partnerstwa publiczno-prywatnego podpisana we Francji połączyła ona krajowych ekspertów i małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne przy projekcie modernizacji energetycznej dwudziestu gimnazjów, trzech muzeów i siedziby Rady Generalnej departamentu La Manche. Prócz zwiększenia komfortu użytkowników tych budynków, projekt pozwolił na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o pięćdziesiąt osiem procent (58%), a zużycie energii spadło o trzydzieści dwa procent (32%), a spadek ten gwarantowany jest na przestrzeni piętnastu lat. Pokazuje to, że partnerstwo publiczno-prywatne nie jest tylko rozwiązaniem technicznym, ale także środkiem pozwalającym dywersyfikować cele inwestycji i wpisuje się, w tym przypadku, w strategię poprawy efektywności energetycznej, mając rzeczywisty wpływ na środowisko. Pragnę przypomnieć, że Francja angażuje się w na tym polu od wielu lat, a w grudniu tego roku Paryż, po Warszawie i Limie, będzie gospodarzem kolejnej konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP 21 – której celem jest zawarcie globalnego i ambitnego porozumienia. Wracając do zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego, może ono mieć pozytywne skutki na wiele różnych dziedzin, podobnie jak poszukiwanie racjonalności ekonomicznej może także wywierać korzystny wpływ.

A co dzieje się w Polsce ?

Polska nie obserwowała biernie rozwoju nowych instrumentów zamówień publicznych, lecz uczyniła z nich element komplementarny wobec środków pochodzących z funduszy europejskich.

Liczne, zrealizowane z sukcesem inwestycje świadczą o powodzeniu tej formuły w Polsce. Kilka przykładów partnerstwa francuskich przedsiębiorstw i polskich podmiotów publicznych zostanie Państwu przedstawionych za chwilę: w Poznaniu, przedsiębiorstwo SITA zaprojektowało i wybudowało zakład przetwarzania i spalarnię odpadów komunalnych; w Konstancinie, spółka SAUR wybudowała oczyszczalnię ścieków, w Krakowie, firma Bouygues-Karmar wykonuje prace modernizacyjne trzech domów studenckich należących do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polska, jako kraj posiada wszystkie niezbędne elementy, aby podążać w tym kierunku: przedsiębiorstwa o wysokim poziomie wiedzy fachowej, pokaźne środki finansowe i wreszcie wolę podmiotów sektora publicznego, by inwestować w zrównoważone i innowacyjne projekty infrastruktury, i to w wielu dziedzinach: począwszy od nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych po infrastrukturę i budowę urządzeń i zakładów ochrony środowiska związanych z tym, co określamy terminem „miasto zrównoważone”, czyli miasto, które spełnia kryteria efektywności energetycznej, dysponuje nowoczesnymi oczyszczalniami ścieków i zakładami utylizacji odpadów, propaguje zrównoważoną mobilność.

W związku z koniecznością włączania coraz większej liczby podmiotów prywatnych i publicznych oraz z coraz większymi ograniczeniami budżetowymi dotyczącymi tych ostatnich, jestem przekonany, że stosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego jest rozwiązaniem jutra, rozwiązaniem pozwalającym budować nowoczesną infrastrukturę w Europie. Jest to formuła posiadająca zabezpieczenia prawne dla każdego z partnerów, zarówno publicznego jak i prywatnego. Jest to formuła, zobaczycie to Państwo na przykładach przedstawionych dzisiaj, która bardzo dobrze łączy się z innymi źródłami finansowania, na przykład pochodzącymi z funduszy europejskich, zwłaszcza, że Polska ma ich pod dostatkiem do swojej dyspozycji. Wreszcie i przede wszystkim jest to umowa oparta na zaufaniu pomiędzy partnerami publicznym i prywatnym, którzy nie chcą podpisania porozumienia bez przyszłości, lecz zobowiązują się pracować wspólnie przez dłuższy czas.

Francja jest gotowa towarzyszyć Polsce w tej drodze i dzielić się z nią swoją wiedzą fachową i doświadczeniem. Pragnę, by dzisiejsze spotkanie istotnie przyczyniło się do rozwoju tej współpracy i byśmy mieli jeszcze wiele okazji, by działać razem na rzecz rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 20/03/2015

Haut de page