Konferencja „Między historią idei a metafizyką. Barbara Skarga i historia filozofii” [fr]

Konferencja odbyła się w dniach 25 i 26 października 2019 r. z okazji setnej rocznicy urodzin i dziesiątej rocznicy śmierci profesor Barbary Skargi.

JPEG

Jak przypomniał Ambasador Francji w wystąpieniu na otwarcie konferencji, profesor Skarga była uważana za jedną z najważniejszych postaci polskiej filozofii. W ciągu całej kariery naukowej przyczyniała się do upowszechniania francuskiej myśli filozoficznej, a w szczególności przez wiele lat pracowała nad dziełami Bergsona. Będąc specjalistką w dziedzinie ontologii i metafizyki, była w szczególności dyrektorem sekcji Polskiej Akademii Nauk i zbudowała solidną współpracę z Francją, przede wszystkim z Krajowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) i francuskimi uczelniami. W uznaniu dla dorobku naukowego prof. Barbary Skargi, jej odwagi i miłości do Francji Republika Francuska odznaczyła ją Narodowym Orderem Zasługi w randze komandora.

JPEG

Konferencję zorganizowaną w hołdzie profesor Barbarze Skardze objął patronatem Ambasador Francji i została włączona do wydarzeń „Polsko-Francuskiego Roku Nauki”. Wśród uczestników spotkania było wielu przyjaciół prof. Skargi. Z Francji przybyli m. in. Chantal Delsol, filozofka i pisarka, Joanna Nowicki, profesor Uniwersytetu Cergy-Pontoise i Michel Fattal, wykładowca Uniwersytetu w Grenoble.

Wideo z otwarcia konferencji „Między historią idei a metafizyką. Barbara Skarga i historia filozofii”. 25 października 2019 roku, Warszawa: https://www.youtube.com/watch?v=zMx7jgtMLWo

opublikowano 15/11/2019

Haut de page