Konferencja Klimatyczna COP24 w Katowicach [fr]

Z okazji Konferencji Klimatycznej, COP24, która odbyła się w Katowicach od 3 do 15 grudnia 2018 r., Ambasador Francji Pierre Lévy i Konsul Generalny Frédéric de Touchet powitali w Krakowie, Pana François de Rugy, Ministra Stanu, Ministra Transformacji Ekologicznej i Solidarnej, oraz Panią Brune Poirson, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transformacji Ekologicznej i Solidarnej. W dniu otwarcia na miejscu była również francuska delegacja deputowanych ze Zgromadzenia Narodowego, w tym pani Barbara Pompili, Przewodnicząca Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju i Planowania Przestrzennego. Państwa będące stronami Konferencji przyjęły zestaw reguł, które umożliwią realizowanie Paryskiego Porozumienia Klimatycznego z 2015 r.

JPEG

opublikowano 11/01/2019

Haut de page