Konferencja « Arabskie rewolucje - dwa lata później » - wykład Gilles’a Kepela. [fr]

Gilles Kepel, wykładowca paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, autor wielu książek o świecie arabskim, był gościem honorowym Fundacji « Centrum im. Profesora Bronisława Geremka », która zorganizowała w dniach 12 i 13 września w Muzeum Łazienki Królewskie konferencję poświęconą arabskim rewolucjom.

Gilles Kepel, specjalista świata islamu i krajów arabskich cieszący się międzynarodową renomą, wygłosił wykład inauguracyjny zadziwiając zgromadzoną publiczność swą znajomością tematu i umiejętnością jasnego przedstawienia bardzo skomplikowanych problemów tego regionu.

Konferencja została zorganizowana w formie debat prowadzonych w czterech językach przez panelistów z wielu krajów, poświęconych trzem tematom : « Czy po dwóch latach można pokusić się o dokonanie bilansu arabskich rewolucji ? », « Jaką rolę może odegrać Europa na Bliskim Wschodzie ? », « Możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w tym regionie ». Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce, który w przeszłości wykładał w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, zaprosił do swej rezydencji wielu intelektualistów, wykładowców uniwersyteckich i polityków na dyskusję z Gilles’em Kepelem o problemach świata arabskiego i aktualnych wydarzeniach w Afryce Północnej, Egipcie, Iraku i Syrii.

opublikowano 13/09/2013

Haut de page