Koncert w Warszawie francuskiej wiolonczelistki [fr]

Znakomita wiolonczelistka, o bardzo zróżnicowanym repertuarze, Sonia Wieder-Atherton wystąpiła 4 listopada w Warszawie w Sali koncertowej Muzeum Historii Żydów Polskich z wyjątkowym koncertem pt. « Pieśni Żydowskie » . Sonia Wieder-Atherton, której towarzyszył ceniony pianista Bruno Fontaine, wykonała m.in. utwory Witolda Lutosławskiego.

- Więcej informacji o artystach na :
http://soniawiederatherton.com/
http://www.bruno-fontaine-piano.com/music/accueil/accueil.php

- Więcej informacji na stronie Muzeum i Instytutu Francuskiego w Polsce

- Organizatorzy koncertu :

Muzeum Historii Zydów Polskich ,
JPEG

Instytut Francuski w Polsce
JPEG

Koncert realizowany jest dzięki wsparciu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, pierwszego producenta energii elektrycznej w Polsce i głównego sponsora wydarzenia. JPEG

opublikowano 05/11/2013

Haut de page