Koktajl świąteczny dla przedstawicieli sektora jądrowego w Polsce i we Francji

Przemówienie Ambasadora
z okazji koktajlu świątecznego
dla przedstawicieli sektora jądrowego w Polsce i we Francji
(19 grudnia 2013 r.)

Pani Minister, Panie Ministrze,
Panie Marszałku,
Panie Przewodniczący Komisji,
Panie i Panowie Senatorowie,
Panie i Panowie Posłowie,
Szanowni Państwo,

Chciałbym przede wszystkim powiedzieć jak bardzo się cieszę mogąc Państwa gościć na dzisiejszym koktajlu. Jest to okazja do spotkania w przedświątecznym klimacie, po pracowitym roku, szczególnie jeśli chodzi o stosunki francusko-polskie, które jak to stwierdził Premier Donald Tusk 29 listopada, są najlepsze w historii.

Ten stan rzeczy nie jest w żadnym razie dziełem przypadku, a jest owocem wspólnej woli politycznej obu naszych rządów opierającej się na zbieżności interesów, a także na wspólnej wizji Europy w celu współdziałania na rzecz Europy wzrostu gospodarczego, spójności i integracji.

Wśród wielu zbieżności mogłem zauważyć, że zarówno Francja, jak i Polska, podzielają przekonanie o kluczowej roli energetyki w krajach rozwiniętych. Nasze gospodarki, nasz wzrost gospodarczy, nasza konkurencyjność a nawet nasza suwerenność w dużej mierze zależą od sposobu, w jaki wytwarzamy energię. Francja wybrała energetykę jądrową jako główny filar swego miksu energetycznego, a i Polska widzi dla niej miejsce w jej własnym miksie energetycznym. Rząd polski szykuje się zresztą do zatwierdzenia programu jądrowego, który stanie się zapewne jednym z filarów polityki dbającej o zmniejszenie śladu węglowego.

To podobieństwo wyborów dokonywanych przez nasze kraje zaowocowało współpracą na poziomie technicznym, naukowym, technologicznym, wpisującą się w perspektywę długofalowych działań.

Ta współpraca rozwija się między innymi w ramach umów zawartych między Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ), politechnikami w Warszawie, we Wrocławiu i Gdańsku z jednej strony, a francuskimi podmiotami takimi jak: Komisariat do spraw Energii Atomowej (CEA), grupa AREVA oraz koncern EDF. Aktywnie rozwija się współpraca w zakresie istotnych projektów, zwłaszcza infrastrukturalnych. Następnym przykładem ścisłej współpracy jest przekazanie polskiej stronie kodów komputerowych opracowanych wspólnie przez wspomniane trzy podmioty francuskie, a mianowicie przez CEA, EDF oraz AREVĘ.

A w samym sercu tej współpracy powinno figurować bezpieczeństwo jądrowe, chodzi bowiem o absolutny priorytet. Umowa w tym zakresie została podpisana w lipcu 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku pomiędzy francuskim urzędem do spraw bezpieczeństwa jądrowego (ASN) a jego polskim odpowiednikiem, jakim jest Państwowa Agencja Atomistyki (PAA). Oba te urzędy działają zresztą na szczeblu instancji europejskich, gdzie wspólnie dyskutują i pracują.

Bezpieczeństwa nie da się zapewnić z pominięciem ciągłego rozwoju i utrzymywania wysokich kwalifikacji. Wymienię w tym kontekście wyjazd szkoleniowy do Francji grupy około dwudziestu polskich naukowców w ramach programu « train the trainer » oraz konferencje na temat bezpieczeństwa i gospodarki odpadami, wspomnę też o bardziej technicznych seminariach, jak to ostatnie na temat kodów, a którego trzecie wydanie odbyło się w tej ambasadzie niecały tydzień temu, z udziałem około sześćdziesięciu osób. A skoro mowa o seminariach i konferencjach, chciałbym jeszcze wspomnieć o posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej na temat planów rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i francuskich doświadczeń w tej dziedzinie.

Współpraca instytucjonalna pomiędzy Francją a Polską w obszarze energetyki jądrowej sytuuje się więc na najlepszym z możliwych poziomów i świadczy o zaangażowaniu Francji w pomoc Polsce przy realizacji jej programu energetycznego. A gdy nadejdzie stosowna pora, zaangażowanie to może zaowocować współpracą obu krajów przy tym projekcie, tak jak to zresztą miało już miejsce przy realizacji projektu elektrowni Olkiluoto 3 w Finlandii, gdzie na placu budowy najczęściej stosowanym językiem wśród personelu był właśnie język polski.

A skoro zbliża się okres składania życzeń, właśnie tego rodzaju życzenia chciałbym złożyć na nadchodzący rok, tak dla Francji, jak i dla Polski.

Dziękując ponownie za Państwa obecność dzisiejszego wieczoru, przekazuję teraz głos przedstawicielom francuskich firm AREVA i EDF, a więc panom Loïc Eloy i Jacques Sacreste.

opublikowano 20/12/2013

Haut de page