Klimat : deklaracja Laurenta Fabiusa, ministra SZ Francji i przewodniczącego COP21. [fr]

Sekretariat konwencji klimatycznej przedstawił dzisiaj raport o wkładach do 1 października zgłoszonych przez 146 państw w przededniu Konferencji w Paryżu. Wzywam wszystkie kraje do uczynienia tego samego przed otwarciem konferencji.

Raport pokazuje, że wkład poszczególnych krajów pozwoli zmienić sytuację i oddalić od nas najgorsze, to znaczy globalne ocieplenie o 4°C-5°C, o ile nie więcej. Potwierdza on, że można wybrać drogę pozwalającą ograniczyć ocieplenie do 1,5°C-2°C do końca tego wieku, ale że wymaga to dodatkowych wysiłków rozłożonych w czasie.

Niektóre szacunki przewidują ocieplenie między 2,7°C a 3°C do końca wieku. Potwierdza to konieczność znalezienia w Paryżu podczas COP21 porozumienia co do reguł pozwalających co jakiś czas podwyższać wkłady poszczególnych krajów.

Te wkłady nie tylko przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale również wpłyną na rozwój ambitnych polityk sektorowych (energia odnawialna, efektywność energetyczna….). Ta inicjatywa pozwoliła wielu krajom otworzyć się na problemy klimatu, zwłaszcza poprzez włączenie społeczeństw obywatelskich do debat poprzedzających COP21.

Spotkanie „pre-COP” w dniach 8-10 listopada w Paryżu, które zgromadzi około 80 ministrów przybyłych, by przedyskutować główne punkty porozumienia, powinno umożliwić postęp w najistotniejszych kwestiach i dać nadzieję na osiągnięcie długoplanowych celów.

Państwa deklarują swe udziały po raz pierwszy w historii negocjacji klimatycznych. Będzie to solidna podstawa dla osiągnięcia niezbędnego sukcesu w Paryżu.

PDF - 645.1 kb
Raport zobowiązań narodowych w kwestii obniżenia emisji gazów cieplarnianych (PDF - 645.1 kb)

Mapa światowych zobowiązań podjętychprzed COP21

opublikowano 10/11/2015

Haut de page