Kandydatura EXPOFRANCE2025, wielkie zgromadzenie wokół uniwersalnych wartości [fr]

Francja zgłasza swą kandydaturę na organizatora Wystawy Światowej w 2025 roku. Jej ambitne i współczesne hasło przewodnie to „Dzielić się wiedzą, chronić Ziemię”. EXPOFRANCE 2025 ma być zaproszeniem do dialogu i zbliżenia między narodami.

JPEG

Kluczowe wyzwania dla świata i Francji.
Dziesięć lat po Porozumieniu Paryskim w sprawie klimatu, pięć lat przed upływem terminu realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Narody Zjednoczone na 2030 rok, wiodącym tematem EXPOFRANCE 2025 będzie „Dzielić się wiedzą, chronić Ziemię”.

Połączenie wiedzy i zrównoważonego rozwoju jest prawdziwym wyzwaniem dla świata. Sprostanie mu stanie się możliwe dzięki olbrzymiemu potencjałowi, jaki wymiana myśli i współpraca zapewniają wszystkim krajom poprzez innowacje. Ale ten postęp ma sens tylko wtedy, kiedy służy całej ludzkości, przede wszystkim do ochrony Ziemi, waloryzacji kultur i zapewnienia dobrobytu wszystkich krajów.

Francja jest jednym z państw szczególnie zaangażowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jej działalność w instytucjach międzynarodowych, jej europejskie przywództwo i udział w promocji frankofonii przyczynią się w decydujący sposób do rozpowszechnienia tematyki Wystawy Światowej i zadecydują o sukcesie tego przedsięwzięcia.

Przywrócić ducha wielkich Wystaw Światowych
Francja była jednym z pierwszych promotorów tych wielkich spotkań narodów całego świata. Zorganizowała pięć wystaw światowych w XIX wieku ( w latach 1855, 1867, 1878, 1889, 1900), które przyczyniły się do wzbudzenia wyjątkowej synergii między narodami. Niektóre z najbardziej znanych i zwiedzanych zabytków w Paryżu - wieża Eiffla, Wielki i Mały Pałac oraz plac Trocadéro - są pamiątkami z tamtych wystaw.
EXPOFRANCE 2025 wykorzysta doświadczenia, które przyczyniły się do sukcesu poprzednich wystaw światowych, ale również odnowi tę koncepcję dzięki nowym technologiom i innowacjom.

Paris-Saclay, ostoja nauk i kreatywności, będzie gościć Globalną Wioskę, która stanie się miejscem wymiany myśli. Wszystkie kraje będą mogły skorzystać z nowych możliwości pokazania się, wymiany poglądów i międzynarodowej promocji.
Po zakończeniu Wystawy Światowej, Globalna Wioska stanie się „ Światowym Kampusem”, który umożliwi innym krajom zorganizowanie pobytu swej młodzieży – studentów, przedsiębiorców i artystów - w jednym z najbardziej dynamicznych miejsc na świecie.

Projekt powszechnie akceptowany
Cała Francja już obecnie mobilizuje się do realizacji tego projektu, od Prezydenta Republiki Francuskiej po samorządy terytorialne, środowiska gospodarcze i społeczeństwo obywatelskie.

W ciągu ostatnich lat, wydarzenia takie jak mistrzostwa w piłce nożnej Euro 2016 i szczyt klimatyczny COP21 potwierdziły wyjątkową zdolność Francji w dziedzinie organizowania międzynarodowych, bezpiecznych i gościnnych wydarzeń.
Francja, najczęściej odwiedzany przez turystów kraj na świecie, wykorzysta wszystkie swe umiejętności, by osoby zwiedzające Wystawę Światową EXPOFRANCE 2025 przeżyły niezapomniane chwile.

opublikowano 26/10/2017

Haut de page