Julia Hartwig odznaczona orderem oficera Legii Honorowej [fr]

Ambasador Pierre Buhler wręczył Julii Hartwig insygnia orderu Legii Honorowej w randze oficera. Ceremonia miała charakter prywatny, odbyła się 29 marca 2016 r.

JPEG

JPEG

Julia Hartwig jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci współczesnej polskiej literatury i poezji. Najwyższe władze we Francji postanowiły uhonorować ją tym wysokim odznaczeniem, aby wyrazić uznanie dla jej imponującego dorobku, w szczególności w dziedzinie przekładu i popularyzacji w Polsce wielkich XX-wiecznych pisarzy tworzących po francusku.

Pan Ambasador został obdarowany przez Julię Hartwig dwoma dziełami Poetki z odręczną dedykacją.

JPEG

JPEG

opublikowano 02/06/2016

Haut de page