Jubileusz 90-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie [fr]

W piątek 11 października 2019 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyły się uroczyste obchody 90-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

JPEG - 511.9 kb
Gala 90-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, 11 października 2019 r.

Obchody rozpoczęły się przypomnieniem bogatej historii Liceum im. Mikołaja Kopernika. Na wstępie głos zabrali znamienici goście: Jerzy Buzek, były przewodniczący, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, w imeniu Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, głos zabrał jego asystent. Następnie przamawiali Mieczysław Szczurek - starosta Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Kubicius - przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Elżbieta Sobieska - wicedyrektorka Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Gabriela Staszkiewicz - prezydent Cieszyna. Wszyscy gratulowali szkole i jej pracownikom oraz podkreślali znaczenie II LO dla miasta i regionu. Jan Kawulok, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, wręczył dyrektorce szkoły Reginie Rakowskiej medal zasługi.

JPEG - 513.1 kb
Przemówienie Jerzego Buzka.

Następnie goście obejrzeli spektakl przygotowany przez uczniów i nauczycieli II LO, który był muzyczną opowieścią o 90 latach istnienia szkoły. Na zakończenie goście zostali zaproszeni do szkoły na wspólny obiad i zwiedzanie klas, w których uczniowie przygotowali różne atrakcje.

Roselyne Marty, attachée ds. współpracy językowej reprezentowała na uroczystościach Ambasadę Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce, z którym szkoła współpracuje na mocy umowy z 2015 roku podpisanej również przez Starostę Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenie Europa Języków i Kultur.

JPEG

Od podpisania umowy II LO jest placówką przygotowującą do państwowych egzaminów DELF oraz szkołą partnerską Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego w Polsce. Nauczycielka języka francuskiego Aleksandra Żołnowska, będąca aktywnym członkiem projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, propaguje w szkole frankofonię zwłaszcza poprzez wymiany szkolne i konkursy. W liceum 145 uczniów uczy się języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a ok. 60 uczniów wybrało francuski rozszerzony w ramach klas frankofońskich, czyli 5 godzin języka francuskiego tygodniowo.

Z okazji jubileuszu szkoły składamy najlepsze życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom II LO w Cieszynie.

opublikowano 30/11/2020

Haut de page