Jedenastu młodych mieszkańców miasta Le Mans odbyło staż zawodowy w Polsce

Radca kulturalny i ds. współpracy w Ambasadzie Francji w Polsce, Pani Fabienne Drout-Lozinski, będąca również Dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce, wręczyła jedenastu młodym Francuzom z miasta Le Mans dyplomy okolicznościowe na zakończenie dwutygodniowego stażu, jaki odbyli w Warszawie. Po tej uroczystości, która miała miejsce w Mediatece Instytutu Francuskiego w Warszawie, wydany został poczęstunek dla młodzieży i ich opiekunów, dla prowadzących staże oraz dla reprezentantów polskich organizacji uczestniczących w tym przedsięwzięciu szkoleniowym. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz KOWEZiU – Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

JPEG

Młodzi stażyści, pochodzący wszyscy z miasta Le Mans, gdzie kształcą się w specjalizacji handlowej w Ośrodku kształcenia praktykantów przy miejscowej Izbie Przemysłowo-Handlowej, rozpoczęli pobyt w Polsce od dwudniowego intensywnego zaznajamiania się z językiem i kulturą tego kraju. Ten kurs zorganizowany został w Warszawie specjalnie dla nich przez Instytut Francuski. Po tych dwóch dniach « wrzucenia na głęboką wodę”, rozpoczęli staż właściwy w firmach, które wyraziły chęć, by ich przyjąć – Batida (wyroby cukiernicze i czekoladowe), Carrefour (wielka dystrybucja) oraz Empik (sieć sprzedaży wydawnictw kulturalnych). W tych właśnie firmach odbyli dwutygodniowy staż, przy czym czas pracy przeplatany był wycieczkami po Warszawie.

Projekt ten, sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci, a wspierany na miejscu przez Ambasadę Francji w Polsce, miał na celu stworzenie dla tych młodych Francuzów jak najlepszych szans na włączenie się w życie zawodowe. Kolejne wydanie tego projektu planowane jest na przyszły rok w podobnym kształcie, choć liczba uczestników będzie większa, skoro dołączą jeszcze młodzi z Polski, również kształcący się zawodowo. Ci młodzi Polacy będą mogli w podobnych okolicznościach odbyć staż w przedsiębiorstwach, tyle że na terenie Francji.

JPEG

opublikowano 26/04/2013

Haut de page