Jean-Marie Aurand został Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV) [fr]

Francuz został wybrany na stanowisko Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina

Pan Jean-Marie Aurand, dotychczasowy sekretarz generalny we francuskim ministerstwie rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa, wybrany został Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina w trakcie XI Walnego Zgromadzenia tej organizacji, które miało miejsce w Bukareszcie 7 czerwca 2013 r.

Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina zrzesza 45 krajów producentów i konsumentów win i winogron. Na rzecz tej organizacji działa komitet naukowo-techniczny, dzięki któremu organizacja ta opracowuje odpowiednie normy międzynarodowe, które zostają następnie bądź przejęte bezpośrednio w przepisach unijnych, bądź zaimplementowane na poziomie regulacji krajowych.

W kontekście rosnącej globalizacji handlu winem, Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina odgrywa pierwszoplanową rolę regulacyjną, przyczyniając się do tworzenia ram wspólnych, które mają zastosowanie zarówno w krajach konsumenckich, jak i producenckich.

opublikowano 12/06/2013

Haut de page