Jean Leonetti, Minister do Spraw Europejskich w Polsce (Sopot, 28-29 lipca 2011)

PRZYJAZD DO SOPOTU
FRANCUSKIEGO MINISTRA DO SPRAW EUROPEJSKICH,
PANA JEAN’A LEONETTI’EGO
DEKLARACJA RZECZNIKA FRANCUSKIEGO MINISTERSTWA SPRAW
ZAGRANICZNYCH I EUROPEJSKICH

(Paryż, dnia 27 lipca 2011 r.)

Francuski Minister do Spraw Europejskich Pan Jean Leonetti przyjechał w dniach 28 i 29 lipca do Sopotu w ramach nieformalnego spotkania ministrów do Spraw Europejskich; w spotkaniu uczestniczyli także europejski Komisarz ds. Budżetu Janusz Lewandowski oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie to poświęcone było wyłącznie ogólnej debacie na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na okres 2014-2020. Po tym, jak podczas Rady do Spraw Ogólnych 18 lipca br. Komisja Europejska zaprezentowała swe propozycje, było to pierwsza dyskusja na ten temat prowadzona na poziomie politycznym.

Jean Leonetti przypomniał priorytety Francji w zakresie perspektyw finansowych Unii Europejskiej po 2013 roku, w szczególności jeśli chodzi o zachowanie w dotychczasowej wysokości łącznego budżetu na Wspólną Politykę Rolną oraz o konieczność wypracowania zrównoważonego budżetu uwzględniającego ograniczenia, jakie obciążają finanse publiczne ogółu Państw członkowskich.

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zostali zaproszeni na kolację 28 lipca z udziałem obecnych na tym spotkaniu ministrów, uczestniczyli również w posiedzeniu roboczym Rady następnego dnia../.

JPEG - 33.4 kb
Foto: www.pl2011.eu

opublikowano 26/09/2011

Haut de page